Ugovor o radu obavezan je za prijavu radnika

Prijava radnika na mirovinsko i zdravstveno osiguranje zahtjeva nekoliko dokumenata kao što je ugovor o radu, tiskanice za prijavu u MIO i HZZO. Nakon prijave poslodavac treba voditi i neke evidencije, poput evidencije radnih sati da bi knjigovodstvo moglo ispravno obračunati plaću. U nastavku slijedi nekoliko bitnih stvari na koje je potrebno paziti kod prijave radnika.

Što je sve potrebno za prijavu radnika, koje evidencije trebat