Registracija tvrtke u Hrvatskoj za državljane trećih zemalja (države koje nisu članice EU) predstavlja veliki izazov. U ranijoj objavi o osnivanju tvrtke za strance napisali smo da su uvjeti za otvaranje tvrtke u Hrvatskoj jednaki kao i za državljane Republike Hrvatske i to jest tako, ako dolazite iz države EGP-a (Europskog gospodarskog prostora). Tada možete osnovati oba oblika poduzeća, uz temeljni kapital od 10 kn za j.d.o.o. ili 20 000 kn za d.o.o., ali primjer našeg klijenta koji ima Austrijsko državljanstvo, dakle nije državljanin treće zemlje, pobija tu tezu.

Spomenuti klijent, registrirao je tvrtku u Hrvatskoj sa uplatom temeljnog kapitala u iznosu od 21.000,00 kuna, a imao je problema kao da je državljanin treće zemlje. Djelatnica u PU Zagrebačkoj ili ne zna raditi svoj posao, ili ne želi. Naime, nije mogao dobiti radnu dozvolu za sebe kao direktora tvrtke, a pogotovo ne za svoje radnike koji jesu građani trećih zemalja.

Jasno je iz ranije objave o osnivanju tvrtke u Hrvatskoj, što smo objavili u našem blogu, koje uvjete moraju ispunjavati državljani EGP-a, na koje se odnosi Zakon o strancima prilikom osnivanja tvrtke u RH. Institucije RH trebale bi raditi svoj posao sukladno Zakonskim propisima i nikako stavljati u istu kategoriju državljane trećih zemalja i državljane EGP-a, jer nemaju zakonsko uporište na koje se pozivaju.

Koliko iznosi temeljni kapital za osnivanje tvrtke u Hrvatskoj, za državljane trećih zemalja

Kako i pod kojim uvjetima, te koliki temeljni kapital državljani trećih zemalja moraju uplatiti da bi registrirali tvrtku u Hrvatskoj, uposlili strane radnike i sl., provjerili smo u Ministarstvu unutarnjih poslova.

Pitanje upućeno Ministarstvu unutarnjih poslova glasi:

Mora li državljanin Republike Srbije, primjerice, kod registracije tvrtke u Hrvatskoj ispunjavati uvjete propisane Zakonom o strancima čl.78. st.3, odnosno uplatiti temeljni kapital od 200 000 kuna i uposliti tri hrvatska radnika?

Također, obzirom da stranac ne će biti uposlen u tvrtki koju želi otvoriti jer je njegov status zaposlenja već reguliran u Njemačkoj, direktor novoosnovane tvrtke bio bi hrvatski državljanin, koji je već vlasnik svoje tvrtke i u njoj je zaposlen.

Odgovor Ministarstva na naše pitanje prenosimo Vam u cijelosti:

Budući da se informirate o zapošljavanju državljana trećih zemalja (a da državljanin Republike Srbije koji namjerava osnovati tvrtku ne namjerava regulirati svoj status u Republici Hrvatskoj niti zaposliti 3 hrvatska državljana itd.), obavještavamo Vas da je iz Vašeg cjelokupnog upita razvidno da se ne radi o potencijalnom ulagaču u Republiku Hrvatsku, te stoga morate imati u vidu da Ministarstvo putem nadležne policijske uprave, odnosno policijske postaje može odbiti zahtjev za odobrenje dozvole za boravak i rad ako je glavna svrha osnivanja ili djelovanja poslodavca odnosno subjekta domaćina olakšavanje ulaska državljana trećih zemalja, sukladno članku 81.stavku 1. točki 6 Zakona o strancima (Narodne novine broj:130/11, 74/13, 69/17 / 46/18).

Državljanin treće zemlje kod registracije tvrtke u Hrvatskoj mora uplatiti temeljni kapital od 200 000 kuna i uposliti 3 Hrvatska državljana.

Temeljni kapital koji stranac trećih zemalja mora uplatiti za otvaranje tvrtke iznosi 200 000 kunaAko državljanin Republike Srbije, BIH ili neke druge države izvan EGP-a, koji želi registrirati tvrtku u Hrvatskoj u istoj bude član uprave/direktor i član društva/vlasnik tvrtke i u radnom odnosu, i želi uposliti strane radnike iz Srbije ili BIH može registrirati tvrtku u Hrvatskoj, ako ispunjava zakonske uvjete sukladno članku 78. st.3., Zakona o strancima iz trećih zemalja.

Uvjet za registriraciju tvrtke u Hrvatskoj, odnosno početak rada je uplaćen temelji kapital u iznosu od 200 000 kuna i upošljavanje 3 Hrvatska državljana. U ovom slučaju nema nikakvih zakonskih zapreka kod dobivanja radnih dozvola za radnike.

Iako je potreban zakonom propisani temeljni kapital od 200 000 kn, ne odustajte!

Svakodnevno primamo upite posjetitelja naše web stranice i potencijalnih klijenata knjigovodstvenih usluga iz trećih zemalja koji imaju pitanja:

Moram li uplatiti 200 000 kuna temeljnog kapitala i uposliti 3 Hrvatska državljana, ako želim u Hrvatskoj osnovati tvrtku ili to mogu na način kao i Vi u Hrvatskoj, uplatiti 20.000,00 temeljnog kapitala za d.o.o.  ili 10 kuna za j.d.o.o.?

Upravo zbog učestalih i sličnih pitanja, obratili smo se Ministarstvu unutarnjih poslova i prethodno Vam iznijeli njihov odgovor.

Naš stav i mišljenje nije u suprotnosti sa Zakonom o strancima iz trećih zemalja jer mi nismo pisali niti donosili odluku o važećim zakonskim propisima nego Vlada Republike Hrvatske. Naravno, teško nam je ne pomoći ljudima ostvariti njihove želje, ali mogućnost izbora je na Vama, dragi državljani trećih zemalja.

Za sve postoji rješenje tako i za reguliranje Vašeg statusa u RH, poštujući Zakonske uvjete koje morate ispuniti ako želite u Hrvatskoj registrirati tvrtku D.O.O. ili J.D.O.O.

Je li ova objava korisna?