Rad stranaca državljana Europske Unije

Kada govorimo o državljanima EU bitno je spomenuti da općenito državljani EU u Hrvatskoj mogu sklopiti ugovor o radu i raditi bez dozvole za rad i boravak. Ako rade dulje od tri mjeseca u RH onda se moraju prijaviti u MUP-u i izvaditi posebnu potvrdu koja se zove „Potvrda o prijavi privremenog boravka u svrhu rada“.  Za razliku od njih, državljani trećih zemalja za rad u RH trebaju pribaviti ili imati dozvolu za rad ili u iznimnim slučajevima koji su izričito nabrojani u Zakonu o strancima mogu raditi i bez dozvole za rad i boravak, a to su primjerice azilanti i državljani trećih zemalja kojima je odobren stalni boravak u RH. Tu se ubrajaju i oni državljani trećih zemlja kojima je odobren privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji sa hrvatskim državljaninom.

Za sve navedene kategorije stranaca, državljane EU i državljane trećih zemalja poslodavac može tražiti potporu za očuvanje radnih mjesta, ako poslodavac pripada prihvatljivom sektoru. U uputama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje naglašeno je da se potpora za očuvanje radnih mjesta ne može zatražiti za one strane radnike iz trećih zemalja kojima je istekla dozvola za boravak i rad. Više o tome pročitajte u nastavku.

U kojim slučajevima dozvola za boravak i rad prestaje važiti

Dozvola za boravak i rad prestaje važiti ako državljanin treće zemlje više ne ispunjava uvjete za odobrenje privremenog boravka u RH. Zato što je dozvola za boravak i rad dozvola državljaninu treće zemlje da privremeno, do godine dana boravi u RH radi sklapanja ugovora o radu i obavljanja posla u RH. Dakle, ako stranac više ne ispunjava uvjete za privremeni boravak u RH prestaje važiti i dozvola za privremeni boravak i rad.

Dozvola za rad i boravak stranaca može prestati važiti i ako imaju ili dobiju zabranu ulaska i boravka u RH.

Stranac, odnosno državljanin treće zemlje ima obvezu u roku od 30 dana nakon što mu MUP odobri privremeni boravak u RH, prijaviti svoje boravište. Ako stranac ne prijavi boravište u tom roku izdana dozvola prestaje važiti.

Dozvola za rad i boravak stranaca također prestaje važiti ako državljanin treće zemlje iseli iz RH ili neprekidno boravi u inozemstvu dulje od 30 dana. Ovo je posebno važno većini naših klijenata koji svoje radnike, obično državljane trećih zemalja šalju na rad u inozemstvo te se pitaju hoće li MUP njihovim radnicima ukinuti radne dozvole. Ne morate brinuti jer postoji iznimka koju propisuje Zakon o strancima koji propisuje da dozvola za boravak ne će prestati ako za to postoji opravdani razlog. To je u većini slučajeva izaslanje radnika na rad u inozemstvo, a može biti i spriječenost povratka u RH zbog zatvorene državne granice.

Neplaćeni dopust za radnika državljanina treće zemlje

Poslodavci postavljaju pitanja mogu li svoje strane radnike staviti na neplaćeni dopust. Kao prvo, za neplaćeni dopust potreban je zahtjev radnika. Drugo, radnik koji je na neplaćenom dopustu odjavljuje se sa zdravstvenog i mirovinskog osiguranja te mu se ne isplaćuje plaća, odnosno njegov radni odnos je u mirovanju. Zato je stavljanje stranaca na neplaćeni dopust problem jer im se ne isplaćuje plaća, a prema čl.54. Zakona o strancima, stranac mora imati osigurana sredstva za uzdržavanje što je jedan od uvjeta za dobivanje dozvole za boravak i rad. U normalnim okolnostima, državljane trećih zemalja nije moguće staviti na neplaćeni dopust jer bi im u tom slučaju prestala važiti dozvola za rad i boravak. Iznimno zbog okolnosti u kojima se trenutno nalazimo, što je potvrđeno i mišljenjem MUP-a, moguće je i ovakve radnike staviti na neplaćeni dopust dok traju izvanredne okolnosti zbog bolesti COVID-19.

Potpore za očuvanje radnih mjesta stranaca