Većina računovođa fokusirana je na brojne analize vezane uz likvidnost poduzeća kao i na izrade obrazaca za sufinanciranje troškova minimalne plaće te odgode poreznih davanja, stoga je srednjim i velikim tvrtkama te poduzetnicima od javnog interesa pravilnikom omogućeno da financijska izvješća za prošlu godinu Financijskoj agenciji dostave do 31. kolovoza ove godine, dva mjeseca dulje od prvotnog roka. Ista mjera i rokovi primijenjeni su i prema malim i mikro tvrtkama te podružnicama, kojima je za dva mjeseca produljen i rok za podnošenje revizorskih izvješća. Neaktivnim poduzetnicima također je produljen rok za podnošenje izjave o neaktivnosti, s 30. travnja na 30. lipnja ove godine.

Produljen je i rok za prijavu poreza na dobit

Pravilnikom je svim poduzetnicima produljen i rok za prijavu poreza na dobit te izvješća u skladu s oporezivanjem dobiti Poreznoj upravi s 30. travnja na 30. lipnja ove godine. Svim trgovačkim društvima koja su obveznici poreza na dobit produljen je i rok za dostavljanje podataka Financijskoj agenciji o bilanci i izvještajima o sveobuhvatnoj dobiti.

Osim svega toga ukinuta je i obveza plaćanja naknade Financijskoj agenciji za objavu godišnjih financijskih izvještaja.