Mnogima su knjigovodstvo i knjigovodstvene usluge jako velika nepoznanica. Neki čak ne znaju ni koje sve knjigovodstvene usluge postoje i što radi knjigovođa. Znate li što radi knjigovođa i što je posao knjigovođe?

Da ne biste i dalje bili neinformirani pročitajte koje su to obveze vođenja poslovnih knjiga:

Knjigovodstvene usluge:

 • Knjiga URA i IRA

 • URA- tuzemni PPO

 • URA- obračunani PDV pri uvozu

 • URA-stjecanje dobara iz EU

 • URA-stjecanje usluga iz EU

 • URA- stjecanje p.o. bez sjedišta u RH

 • PDV-MU

 • PDV-MI

 • Inventar

 • Honorari

 • Evidencija radnih sati i obračun

 • Matična evidencija radnika

 • Blagajničko poslovanje – knjiženje blagajne.

Osim svega gore navedenog knjigovodstvene usluge, odnosno posao knjigovođe obuhvaća i obračun neto plaće, obračun bolovanja, obračun naknadakamate na II stup MIO, obračun putnih naloga i loko vožnje, obračun amortizacije, mjesečni ili kvartalni obračun PDV-a, mjesečni ili kvartalni obračun poreza na potrošnju, kvartalni obračun računa PPO (prijenos porezne obveze).

Izvješća koja moramo dostaviti na kvartalnoj ili mjesečnoj razini u poreznu upravu;

Obrazac PDV, PDV-S, INO-PPO,  obrazac 42 i 63, OPZ-STAT-1, PPO, ZP, JOPDD, PP-MI-PO

Izvješća na mjesečnoj razini u Carinu ovisno o mjestu sjedišta tvrtke: Obrazac Intrastat

ZAVRŠNI RAČUN

Izvješća na godišnjoj razini dostavljena u financijska agencija FINA- GFI te izvješća na godišnjoj razni dostavljena u poreznu upravu – obračun članarine TZ

obračun naknade za šume

PD obrazac

DI obrazac

brutto bilanca

evidencija pozajmica

evidencija predujma dobiti

ostale evidencije na zahtjev porezne uprave.