Prevođenje na strani jezik i zablude koje idu uz njega

Mnogo je zabluda u vezi s prevođenjem: od toga da proces prevođenja znači jednostavnu zamjenu riječi jednoga jezika njihovim ekvivalentima u drugom jeziku, do toga da se njime uspješno mogu baviti i ne-lingvisti koji poznaju makar osnove nekog jezika.

Jedna je od pogrešnih predodžbi i ona o unificiranom obliku prijevoda kojim se, uz eventualni dodatak kakvog pečata, mogu obuhvatiti sve vrste tekstova – od diploma, prijepisa ocjena i certifkata, preko financijskih izvještaja i pravnih tekstova, do visokostručnih tekstova u primjerice strogo određenim područjima medicinske specijalizacije ili tehnike i tehnologije.

Međutim, kako proces prevođenja nije automatska reprodukcija istoga sadržaja na nekom drugom jeziku, takvo je poimanje prijevoda sasvim pogrešno.

Prevoditelj za početak mora dobro istražiti temu kojom se bavi izvorni tekst, ovladati terminologijom kako bi je mogao pravilno upotrijebiti, kao i iskoristiti svoje kreativne sposobnosti za sastavljanje praktički novog teksta u duhu ciljnog jezika, bio on jezik struke ili jednostavno način izražavanja svojstven tome jeziku.

Neke vrste prijevoda zahtijevaju i nekakav oblik potvrđivanja njihove valjanosti s obzirom na to da nije riječ o izvornom tekstu, kao što su primjerice prijevodi s ovjerom sudskog tumača.

Vrste prijevoda i tekstova koji se najčešće prevode

Imajući sve to na umu i u želji da pojasnimo razlike u zahtjevnosti različitih vrsta prijevoda, slijedi popis tipova tekstova koji se najčešće prevode:

Opći prijevodi

Najjednostavniji su za prevođenje s obzirom na to da se u njima ne upotrebljava složena terminologija, a jezik kojim su pisani relativno je jednostavan i lako razumljiv. Koji su to tekstovi? Primjerice, pisma, tekst na web stranici koji predstavlja neki hotel…

Vrste prijevoda i tekstova koji se najčešće prevode

Književno prevođenje

Književno prevođenje obuvaća pjesme, drame, romane i ostale književne vrste. Iznimno je zahtjevno jer prevoditelj, uz glavno značenje, treba prevesti i druga, suptilnija značenja, elemente izvorne kulture, rimu, osjećaje, humor i slične sastavnice jednog književnog djela. U suprotnome – izgubljenost u prijevodu često bude očita i najneiskusnijim čitateljima. Treba stvoriti novo književno djelo, u prijevodu, i pritom ostati nenametljiv i emulirati autora.

Pravni prijevodi

U ovu skupinu spadaju prijevodi ugovora, statuta, sporazuma, zakona i propisa, odnosno pravnih tekstova koji gotovo uvijek uz prijevod zahtijevaju i ovjeru. Takvi složeni tekstovi povjeravaju se pravnim stručnjacima (poput pravnika lingvista) koji jako dobro razumiju pravni sustav kulture iz koje se prevodi kao i onaj kulture u koju se prevodi. Ključan element ovakve vrste prevođenja je tumačenje, kojem se ne smije pristupiti olako jer o tumačenju, iza kojeg stoji sudski tumač svojim pečatom i potpisom, ovisi značenje i primjena pravnih tekstova.


Cijeli članak o prevođenju i zabludama o prevođenju pročitajte u objavi naših partnera za prijevode: Integra – Prijevod je prijevod. Ili?