Dobro je poznato da danas nije lako zaposliti radnika. U vrijeme kada je radna snaga za poslodavce preskupa, potpora za zapošljavanje novih djelatnika vrlo dobro dođe.

Zapošljavanje nove radne snage zahtjeva dodatne financijske napore koje si mnogi ne mogu priuštiti, ali potpora za zapošljavanje taj napor bi trebali učiniti lakšim.

Ipak, potpore za zapošljavanje ne može dobiti baš svatko za svakoga. Poduzetnik koji želi uzeti u radni odnos osobu sa Zavoda za Zapošljavanje i za njegovo zapošljavanje uzeti sredstva potpore, mora primjerice poslovati u plusu, odnosno s profitom.

Vrste potpora za zapošljavanje

28. prosinca 2017. godine na 73. sjednici Vlade, prihvaćen je paket mjera za razvoj i provedbu aktivne politike zapošljavanja koji uključuje nekoliko različitih mjera za zapošljavanje. Potpore za zapošljavanje odnose se na sufinanciranje troška plaće poslodavcima koji zapošljavaju osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada.

Zavod za Zapošljavanje sufinancira 50% troška bruto plaće radnika, a 75% bruto plaće ako se radi o osobi s invaliditetom.

Potpora za zapošljavanje, za stjecanje prvog radnog iskustva – pripravništvo

Na mladima je danas veliki teret. Čim izađu iz škole i odu na prvi razgovor za posao, bivaju odbijeni zbog nedostatka radnog iskustva. I koliko god to nelogično zvučalo, žalosna je istina da je to doista tako.

Potpore za zapošljavanje mladih osoba bez radnog iskustva dodjeljuju se u obliku subvencija dijela troška plaće poslodavcima, a dijele se na dvije podmjere prema vrsti poslodavca.

Potpore za zapošljavanje u realnom sektoru:

Ciljana skupina ove vrste potpore su nezaposlene osobe bez staža osiguranja, a korisnici potpore mogu biti poduzetnici i neprofitne organizacije koje obavljaju gospodarsku djelatnost.

Sufinancira se 50% iznosa bruto plaće određenog radnog mjesta bez gornjeg ograničenja, te trošak prijevoza. Ako poslodavac nema odgovarajućeg akta o plaći, onda se iznos potpore određuje prema iznosima ostalih dodijeljenih potpora za zapošljavanje, a u skladu s razinom obrazovanja koju zaposlenik posjeduje.

Potpore za zapošljavanje u javnim službama:

Ciljana skupine i ove mjere jesu mlade i nezaposlene osobe, a financira se u iznosu od 100% prema iznosu pripravničke plaće, koja iznosi 85% plaće radnog mjesta.

Potpore za usavršavanje

Potpore za usavršavanje dodjeljuju se za programe općeg i posebnog usavršavanja i to onim poduzetnicima koji ostvaruju dobit i imaju potrebu za usavršavanjem novozaposlenih radnika.

Cilj ove mjere jest podizanje konkurentnosti postojeće radne snage i usavršavanje radnika kojima prijeti gubitak radnog mjesta. Potpora za usavršavanje pokriva do 70% troškova, a programi usavršavanja mogu se provoditi u obrazovnoj ustanovi ili kod poslodavca.

Da biste dobili poticaje za usavršavanje radnika, potrebno je Zavodu dostaviti zahtjev, program i troškovnik.

Ciljane skupine su novozaposlene osobe neovisno o stažu ili zanimanju uz uvjet da se zapošljavaju na najmanje 12 mjeseci. Također, potporu za usavršavanje mogu dobiti i zaposlene osobe kojima je cilj povećanje konkurentnosti, ali uz uvjet da su u radnom odnosu na neodređeno vrijeme.

Osim novozaposlenih i zaposlenih osoba koje mogu koristiti ovu potporu, ciljana skupina su i oni radnici kojima prijeti gubitak radnih mjesta zbog nastalih promjena u načinu poslovanja, uvođenjem novih tehnologija i sl.

Maksimalni iznos potpore za usavršavanje iznosi do 70% prihvatljivih troškova, a dodjeljuje se na sljedeći način:

  • 50% za sva usavršavanja
  • 60% za radnike s invaliditetom ili radnike u nepovoljnom položaju
  • 60% za srednja poduzeća
  • 70% za mala poduzeća

Je li ova objava korisna?