Izrada web stranice Hrvatska udruga za ravnopravno roditeljstvoIzrada web stranice ravnopravno-roditeljstvo.com

Hrvatska udruga za ravnopravno roditeljstvo humanitarna je udruga i pomaže članovima koji smatraju da su im zakinuta prava u odgoju djece. Udruga nudi pravnu i psihološku podršku, a uglavnom se bavi problemom (ne)ravnopravnog roditeljstva i pravu djeteta na oba roditelja.

Pogledajte dizajn web stranice udruge ravnopravno-roditeljstvo.com