Od 1.1.2021. na snagu stupaju porezne izmjene kojima se smanjuje porez na dohodak, povećava se minimalna plaća, povećava se minimalna osnovica za obračun doprinosa za zaposlene članove uprave, smanjuje se porez na dobit i ukida se oslobođenje od plaćanja PDV-a pri uvozu dobara. U nastavku detaljnije saznajte što nam donose porezne izmjene od 1. siječnja 2021. godine.

Izmjene Zakona o porezu na dohodak

U 2021. godini smanjuje se porez na dohodak pa će tako osoba koja je u 2020. primila neto plaću od 4 573,44 kune, a bruto u iznosu od 6 000,00 kuna, prirez plaća gradu Zagrebu i nema dodatnih odbitaka, od 2021. primiti će plaću veću za 37,76 kuna.

Porezne izmjene obuhvaćaju i paušaliste

Smanjena stopa poreza na dohodak od 10% umanjit će porez i prirez na dohodak koji se plaćaju prilikom isplate dobiti iz trgovačkih društava kao i porez i prirez na dohodak ostvaren od samostalne djelatnosti u paušalnom oporezivanju.

Sve promjene poreznih stopa poreza na dohodak potražite u tablici:

Vrsta dohotka Stara stopa Nova stopa
Dohodak od nesamostalnog rada (plaća) 24% do 30 000,00 kn mjesečno

 


36% iznad 30 000,00 kn mjesečno

20% do 30 000,00 kn mjesečno

 


30% iznad 30 000,00 kn mjesečno

Drugi dohodak 24% 20%
Dohodak od najma 12% 10%
Dohodak od imovinskih prava 24% 20%
Dohodak od otuđenja nekretnina i imovinskih prava 24% 20%
Dohodak od kapitala po osnovi kamata 12% 10%
Dohodak od kapitala po osnovi izuzimanja imovine i korištenja usluga 36% 30%
Dohodak od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka 12% 10%
Dohodak od kapitala po osnovi dodjele ili opcijske kupnje vlastitih dionica 24% 20%
Dohodak od kapitala po osnovi dividendi i udjela u dobitku 12% 10%
Drugog dohotka po osnovi razlike vrijednosti imovine i visine sredstava kojima je stečena 54% 60%
Godišnji porez na dohodak 24% do 360 000,00 kn

 


36% iznad 360 000,00 kn

20% do 360 000,00 kn

 


30% iznad 360 000,00 kn

Porez na dohodak smanjuje se i za paušalne obrtnike

Paušalisti će od sljedeće godine plaćati manji porez na dohodak, a u tablici saznajte koliko će iznositi porez na dohodak prema poreznim razredima.

Ostvareni ukupni primitci tijekom godine Godišnja porezna osnovica Godišnji paušalni porez na dohodak u 2020. godini Godišnji paušalni porez na dohodak u 2021. godini
Od 0,00 do 85 000,00 12 750,00 1530,00 1275,00