Plaćeni i neplaćeni dopust | Primjer zahtjeva za odobravanje neplaćenog dopusta | Primjer odluke o prekidu (obustavi) rada

S obzirom na novonastalu situaciju pandemije COVID-19 postavlja se pitanje kako poslodavac može regulirati radne odnose u slučaju ove pandemije. Jedan od načina, odnosno modela koji poslodavcu stoji na raspolaganju je plaćeni i neplaćeni dopust.

Određenje dopusta

Dopust je razdoblje za vrijeme trajanja radnog odnosa u kojem je radnik oslobođen obveze raditi, iako bi bio obvezan raditi. Prema Zakonu o radu postoje dvije vrste dopusta, a to su plaćeni i neplaćeni dopust. Plaćeni dopust po zakonu može trajati najdulje sedam radnih dana godišnje, a radnik ima pravo na oslobođenje od obveze od rada za osobito važne potrebe i razloge koji su propisani Zakonom.

U našem konkretnom slučaju, plaćeni dopust nije kompatibilan ovoj situaciji jer može trajati samo sedam dana i samo za slučajeve predviđene zakonom, no ono što poslodavcu stoji na raspolaganju je neplaćeni dopust koji je zapravo razdoblje za vrijeme trajanja radnog odnosa u kojem je radnik oslobođen obveze raditi i u vrijeme neplaćenog dopusta radnik ne ostvaruje pravo na naknadu plaće.

I jedan i drugi dopust uređeni su Zakonom od radu koji je na snazi nešto više od 5 godina uz određene izmijene i dopune.

Neplaćeni dopust

Neplaćeni dopust kako je spomenuto je uređen Zakonom o radu čl. 87, a odredba kaže da poslodavac može na zahtjev radnika odobriti neplaćeni dopust. Za vrijeme trajanja dopusta, prava i obveze iz radnog ili u vezi s radnim odnosom miruju, ako Zakonom nije drukčije propisano.

Dakle, za vrijeme neplaćenog dopusta radnik ne ostvaruje niti plaću niti naknadu plaće te se odjavljuje s obveznih osiguranja i prava mu za vrijeme neplaćenog dopustu miruju. Poslodavac mu ne uplaćuje doprinose, niti ne ostvaruje pravo na plaću i naknadu plaće. Drugim riječima takav radnik je obvezan prijaviti se na obvezno zdravstveno osiguranje da ne bi izgubio obveznu zdravstvenu zaštitu, a može se prijaviti i na produljeno mirovinsko da nema prekida u mirovinskom stažu.

Nadalje, kad poslodavac odobri zahtjev radnika za neplaćenim dopustom na njega odgovara svojom Odlukom o odobrenju korištenja neplaćenog dopusta.

Trajanje neplaćenog dopusta

Zakon o radu ne predviđa trajanje neplaćenog dopusta već ovisi o internom aktu, odnosno dogovoru. Ako se poslodavac i radnik dogovore da radnik može koristiti neplaćeni dopust duže od 30 dana, poslodavac mora napraviti odjavu sa MIO sukladno Zakonu o radu, ali prethodno sklopljeni ugovor o radu ne prestaje važiti s obzirom da je prekid nastao dogovorom radnika i poslodavca, a ne istekom važenja ugovora o radu.

Neplaćeni dopust za strane radnike

Ako radnik ima državljanstvo bilo koje države koja nije članica EU i ima radnu dozvolu koja ima svoj određeni rok važenja, on je i dalje u radnom odnosu kod istog poslodavca sa važećom radnom dozvolom i ugovorom o radu.

Primjer zahtjeva za odobravanje neplaćenog dopusta i primjer odluke o odobrenju korištenja neplaćenog dopusta.

Sastavili smo primjer zahtjeva za odobravanje neplaćenog dopusta u Word-u, koji radnik treba ispuniti i dostaviti poslodavcu. Možete preuzeti i primjer odluke o odobrenju korištenja neplaćenog dopusta.

 

Primjer zahtijeva za korištenje neplaćenog odmora
Zahtjev za korištenje neplaćenog dopusta
Primjer odluke o prekidu/obustavi rada