Plaćeni i neplaćeni dopust | Primjer zahtjeva za odobravanje neplaćenog dopusta | Primjer odluke o prekidu (obustavi) rada

S obzirom na novonastalu situaciju pandemije COVID-19 postavlja se pitanje kako poslodavac može regulirati radne odnose u slučaju ove pandemije. Jedan od načina, odnosno modela koji poslodavcu stoji na raspolaganju je plaćeni i neplaćeni dopust.

Određenje dopusta