Tko ima pravo na paušalno oporezivanje?

Obveznici paušalnog oporezivanja su fizičke osobe, odnosno obrtnici koji ostvaruju dohodak od obavljanja samostalne djelatnosti obrta i samostalne djelatnosti poljoprivrede i šumarstva. Godišnji paušalni porez plaćaju ako zadovoljavaju sljedeće uvjete:

 1. nisu obveznici poreza na dodanu vrijednost
 2. u prethodnom poreznom razdoblju od djelatnosti nisu ostvarili ukupni godišnji primitak veći od iznosa propisanog za obvezni ulazak u sustav PDV-a koji iznosi 300.000,00 kn.

Ukoliko tijekom poreznog razdoblja prestanu postojati uvjeti za paušalno oporezivanje dohotka, Porezna uprava ukinut će doneseno rješenje o plaćanju paušalnog iznosa i donijeti rješenje o plaćanju predujma poreza na dohodak od samostalne djelatnosti (obveza vođenja poslovnih knjiga).

Utvrđivanje godišnjeg paušalnog dohotka

Godišnji paušalni dohodak za samostalnu djelatnost utvrđuje se:

 1. u iznosu 12.750,00 kuna što je razlika između primitka u iznosu 85.000,00 kuna i porezno priznatih izdataka u visini 85%, ako porezni obveznik u poreznom razdoblju ostvaruje ukupni godišnji primitak do 85.000,00 kuna,
 2. u iznosu 17.250,00 kuna što je razlika između primitka u iznosu 115.000,00 kuna i porezno priznatih izdataka u visini 85%, ako porezni obveznik u poreznom razdoblju ostvaruje ukupni godišnji primitak iznad 85.000,00 kuna do 115.000,00 kuna,
 3. u iznosu 22.425,00 kuna što je razlika između primitka u iznosu 149.500,00 kuna i porezno priznatih izdataka u visini 85%, ako porezni obveznik u poreznom razdoblju ostvaruje ukupni godišnji primitak iznad 115.000,00 kuna do 149.000,00 kuna.
 4. u iznosu 34.500,00 kuna što je razlika između primitka u iznosu 230.000,00 kuna i porezno priznatih izdataka u visini 85%, ako porezni obveznik u poreznom razdoblju ostvaruje ukupni godišnji primitak iznad 149.000,00 kuna do 230.000,00 kuna.
 5. u iznosu 45.000,00 kuna što je razlika između primitka u iznosu 300.000,00 kuna i porezno priznatih izdataka u visini 85%, ako porezni obveznik u poreznom razdoblju ostvaruje ukupni godišnji primitak iznad 230.000,00 kuna do 300.000,00 kuna.

Godišnji paušalni dohodak predstavlja godišnju poreznu osnovicu za utvrđivanje godišnjeg paušalnog poreza

Paušalni porez prema dohotku:

UKUPNI PRIMICI GODIŠNJA POREZNA OSNOVICA GODIŠNJI PAUŠALNI POREZ NA DOHODAK TROMJESEČNI IZNOS
od 0,00 do 85.000,00 12.750,00 1.275,00 kn 318,75 kn
od 85.000,01 do 115.000,00 17.250,00 1.725,00 kn 431,25 kn
od 115.000,01 do 149.500,00 22.425,00 2.242,50 kn 560,64 kn
od 149.500,01 do 230.000,00 34.500,00 3.450,00 kn 862,50 kn
od 230.000,01 do 300.000,00 45.000,00 4.500,00 kn 1.125,00 kn

Godišnji paušalni porez na dohodak

Godišnji paušalni porez na dohodak utvrđuje se rješenjem nadležne ispostave Porezne uprave, primjenom porezne stope od 12% sukladno Zakonu o porezu na dohodak. Uz to, rješenjem se utvrđuje i iznos mjesečnog paušalnog prireza porezu na dohodak temeljem sjedišta obveznika te rokovi plaćanja.

Ako se po isteku kalendarske godine temeljem podataka iz Obrasca PO-SD utvrdi da su izmijenjeni uvjeti za utvrđivanje paušalnog dohotka, Porezna uprava će ukinuti već doneseno rješenje, te donijeti novo rješenje u kojem će se utvrditi novi iznos paušalnog dohotka, paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak te razliku za uplatu ili povrat manje ili više uplaćenog paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za proteklu kalendarsku godinu.

Paušalni porez i prirez porezu na dohodak plaća se tromjesečno, do posljednjeg dana svakog tromjesečja. Obrtnici koji samostalne djelatnosti obavljaju na području Grada Vukovara, na potpomognutim područjima prve skupine i na otocima prve skupine, plaćaju godišnji paušalni porez u visini od 25% godišnjeg paušalnog poreza na dohodak

Doprinosi za obvezna osiguranja u 2021.

Obrtnici paušalisti kojima je to jedino zanimanje obvezni su plaćati doprinose za obvezna osiguranja.

Doprinosi za obvezna osiguranja iznose:

 • za mirovinsko osiguranje
  • 1. stup – 15%
  • 2. stup – 5%
 • za zdravstveno osiguranje
  • 16.5%

Osnovica za obračun doprinosa obrtnika koji dohodak utvrđuje u paušalnoj svoti jednaka je umnošku prosječne plaće i koeficijenta 0,4.

Iznosi obveznih doprinosa obrtnika paušalista u 2021. godini:

Osnovica za doprinose za 2021. godinu = 3.672,40 kn  
MIO I. stup – 15% 550,86 kn*
MIO II. Stup – 5% 183,62 kn*
Zdravstveno osig. – 16.5% 605,95 kn
Ukupno mjesečni doprinosi: 1.340,43 kn

Brojevi računa na koje se plaćaju doprinosi:

 • Mirovinsko 1. stup
  • HR1210010051863000160
 • Mirovinsko 2. stup
  • HR7610010051700036001
 • Zdravstveno osiguranje
  • HR6510010051550100001

Paušalni obrt ne vodi poslovne knjige