Ministar financija donio je Naredbu o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2020. g. (Narodne novine 125/2019 ).
Sve mjesečne i godišnje osnovice u sustavu obveznih doprinosa za 2020. godinu ovise o prosječnom iznosu mjesečne bruto plaće isplaćene po jednom zaposlenom kod pravnih osoba u Republici Hrvatskoj u razdoblju od siječanja do kolovoza 2019. godine, koja iznosi 8.742,00 kn prema objavi Državnog zavoda za statistiku.

Opće osnovice  
Najniža mjesečna osnovica 3.321,96 kn za obračun bolovanja, stručnog osposobljavanja
Najviša mjesečna osnovica 52.452,00 kn
Najviša godišnja osnovica 629.424,00 kn

Tablica: Mjesečne osnovice za obračun doprinosa za obvezna osiguranja

Osnova obveznog osiguranja

Osnovica

Mirovinsko osiguranje 15% + 5%

Zdravstveno osiguranje 16,5%

Ukupni doprinosi

Samostalna djelatnost obrta

Obveznici poreza na dohodak 5.682,30

852,35 + 284,12

1.136,47

937,58 2.074,05
Obveznici poreza na dobit (poduzetnič. plaća) 9.616,20

1.442,43 + 480,81

1.923,24

1.586,67 3.509,91
Porez plaćaju u paušalnom iznosu 3.496,80

524,52 + 174,84

699,36

576,97 1.276,33

Samostalna djelatnost slobodnih zanimanja

Dohodak od samostalne djelatnosti 9.616,20

1.442,43 + 480,81

1.923,24

1.586,67 3.509,91
Ostale samostalne djelatnosti – dohodak 5.682,30

852,35 + 284,12

1.136,47

937,58 2.074,05

Samostalne djelatnosti poljoprivrede i šumarstva

Dohodak od samostalne djelatnosti 4.808,10

721,22 + 240,41

929,28

793,34 1.754,97
Porez plaćaju u paušalnom iznosu 3.496,80

524,52 + 174,84

699,36

576,97 1.276,33

Godišnje osnovice za obveze po osnovi obavljanja druge djelatnosti

Za obveznike poreza na dohodak godišnja osnovica za obračun doprinosa je ostvareni dohodak u poreznom razdoblju, a najviša godišnja osnovica za 2020. godinu iznosi 68.187,60 kuna.

Za obveznike poreza na dobit godišnja osnovica za obračun doprinosa je ostvarena dobit u poreznom razdoblju, a najviša godišnja osnovica za 2020. godinu iznosi 68.187,60 kuna.

Za obveznike paušalnog dohotka po osnovi druge djelatnosti godišnja osnovica za obračun doprinosa iznosi:

Ostvaren godišnji primitak Godišnja porezna osnovica MO I stup 7,5% MO II stup 2,5% ZO 7,5% Ukupno za godinu
Do 85.000,00 kn 12.750,00 956,25 318,75 956,25 2.231,25
85.000 – 115.000 kn 17.250,00 1.293,75 431,25 1.293,75 3.018,75
115.000 – 149.500 kn 22.425,00 1.681,88 560,63 1.681,88 3.924,38
149.500 – 230.000 kn 34.500,00 2.587,50 862,50 2.587,50 6.037,50
230.000 – 300.000 kn 45.000,00 3.375,00 1.125,00 3.375,00 7.875,00

Dnevna osnovica za obračun doprinosa sezonskim radnicima u poljoprivredi u 2020. godini iznosi 116,56 kuna.

Za osiguranike I. stupa (mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti) stopa doprinosa iznosi 20,00%, dok su za osiguranike II. stupa te stope podijeljene na stopu za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje 5,00% i na stopu za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti od 15,00% iz plaće i drugih osnovica za plaćanje doprinosa.

Je li ova objava korisna?