Otvaranje firme za strance u Hrvatskoj sa sobom nosi određene prepreke koje to zapravo i nisu, već je samo riječ o prekompliciranom i sporom sustavu. Osnivanje tvrtke u Hrvatskoj za strance, državljane EGP-a (Europskog gospodarskog prostora), jednako je kao i za državljane RH.

Zatrebate li pomoć u otvaranju tvrtke u Hrvatskoj, tu smo da Vam olakšamo muke! U ovoj objavi pročitajte više o tome kako otvoriti tvrtku u Hrvatskoj i koje uvjete trebate ispuniti kako biste dobili dozvolu za rad i boravak u Hrvatskoj.

Osnivanje tvrtke u Hrvatskoj za strane državljane

Procedura osnivanja tvrtke u Hrvatskoj za strance je potpuno jednaka kao i za građane s prebivalištem u Hrvatskoj. Uz tu proceduru, s obzirom na strano državljanstvo, eventualno je potreban prevoditelj kako bi stranac znao što potpisuje u javnobilježničkom uredu. Primjerice, za državljane Bosne i Hercegovine ili Srbije, prevoditelj nije nužan, ali se za državljane trećih zemalja primjenjuju odredbe iz Zakona o strancima čl. 78. st. 3. koji propisuje mnogo veći temeljni kapital za osnivanje tvrtke u Hrvatskoj.

Koliko iznosi temeljni kapital za otvaranje tvrtke za strance, državljane EGP-a

Za društvo s ograničenom odgovornošću, iznos temeljnog kapitala je 20 000 kuna, a za jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću temeljni kapital iznosi minimalno 10 kuna. Uz temeljni kapital, treba računati i na troškove otvaranja tvrtke koji za d.o.o. iznose oko 4 200 kuna, a za j.d.o.o. oko 1000 kuna.

Uvjeti za otvaranje tvrtke u Hrvatskoj, za državljane trećih zemalja drugačiji su, a više o otvaranju tvrtke za državljane trećih zemalja pročitajte ovdje.

Nazovite nas
ili
Pošaljite poruku

Tko može zastupati tvrtku koju je osnovao stranac?

Nakon što stranac odredi kojim djelatnostima će se baviti njegova novoosnovana tvrtka, potrebno je imenovati direktora, odnosno odgovornu osobu koja će zastupati tvrtku. Direktor društva može biti i sam osnivač tvrtke, neki drugi stranac ili državljanin Republike Hrvatske.

Dozvola za rad i boravak u Hrvatskoj

Nakon što osnivanje tvrtke bude dovršeno ima još posla! Potrebno je pribaviti poslovnu dozvolu koju treba zatražiti u Ministarstvu unutarnjih poslova. Ako osnivač tvrtke želi biti i zaposlenik tvrtke, mora još pribaviti i dozvolu za rad što također treba zatražiti u MUP -u.

Ako stranac ne želi biti zaposlen u svojoj tvrtki, može preskočiti ovaj dio procedure.

Što je dozvola za rad i boravak?

Dozvola za rad i boravak je rješenje MUP-a koje se izdaje na temelju godišnje kvote i izvan nje, a njome se državljaninu treće zemlje odobrava privremeni boravak i rad u Hrvatskoj.
Dozvola za rad i boravak na temelju godišnje kvote odobrava se stranim državljanima uz uvjet da zahtjevu prilože:

 • ugovor o radu, pisanu potvrdu o sklopljenom ugovoru ili odgovarajući dokaz o radu
 • dokaz o stečenoj obrazovnoj kvalifikaciji i osposobljenosti
 • dokaz o registraciji trgovačkog društva u Hrvatskoj.

Dozvola za rad i boravak sukladno godišnjoj kvoti dozvola izdaje se i državljanima trećih zemalja koji će u Republici Hrvatskoj raditi sezonske poslove kao i osobama premještenima unutar nekog trgovačkog društva (rukovoditelj, stručnjak ili pripravnik) pod određenim zakonskim uvjetima.

Obrazac zahtjeva za izdavanje dozvole za rad i boravak možete preuzeti na web stranici Ministarstva unutarnjih poslova.

Bez dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada mogu raditi stranci koji u Hrvatskoj imaju odobren:

 • stalni boravak
 • međunarodnu ili privremenu zaštitu ili je tražitelj međunarodne zaštite pod uvjetima propisanim posebnim propisom
 • privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji s hrvatskim državljaninom, državljaninom treće zemlje na stalnom boravku, azilantom te državljaninom treće zemlje kojem je odobrena supsidijarna ili privremena zaštita
 • privremeni boravak iz humanitarnih razloga
 • privremeni boravak u svrhu životnog partnerstva s hrvatskim državljaninom, državljaninom treće zemlje koji ima odobren stalni boravak ili kojemu je odobrena međunarodna ili privremena zaštita
 • autonomni boravak
 • status redovitog učenika kada obavlja poslove posredstvom ovlaštenih posrednika, bez zasnivanja radnog odnosa
 • privremeni boravak u svrhu istraživanja iz članka 64. Zakona o strancima
 • privremeni boravak u svrhu studiranja kao redoviti student kada radi i samozapošljava se najviše 20 sati tjedno
 • privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji s istraživačem iz članka 64. Zakona o strancima.

Osnivanje tvrtke u Hrvatskoj za strance u 10 koraka

 1. Treba pribaviti sve potrebne pravne dokumente za osnivanje tvrtke u Trgovačkom sudu i Državnom zavodu za statistiku
 2. Provjeriti je li slobodan naziv tvrtke koji ste odredili
 3. Potrebna je i adresa na koju će biti registrirana nova tvrtka
 4. Priprema dokumentacije kod javnog bilježnika.
 5. Uplata temeljnog kapitala
 6. Odabir banke i otvaranje poslovnog računa.
 7. Odabir knjigovođe koji će voditi poslovne knjige tvrtke
 8. Ishodovanje OIB -a tvrtke.
 9. Ishodovanje PDV broja, PDV -ID broja i EORI broja za tvrtku.
 10. Ishodovanje boravišne dozvole. Ako se želite zaposliti u svom poduzeću, biti će potrebna i radna dozvola.

Može li stranac otvoriti obrt u Hrvatkoj?

Stranac u RH može otvoriti i obrt, ali preduvjet za to je radna dozvola. Ako se stranac odluči za otvaranje obrta u Hrvatskoj, u početku ga očekuje procedura koju ne mora prolaziti kod otvaranja poduzeća. U svakom od ovih slučajeva dobro je osigurati na vrijeme stručnu pomoć, a pogotovo u ovom slučaju.

Obrt je poslovanje fizičke osobe pa se dohodak stranca za poreznu godinu utvrđuje i prijavljuje sukladno propisima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja sa državom iz koje stranac dolazi.

Ako se stranac obrtnik odluči za zatvaranje obrta, ne čeka ga mnogo posla jer se radi o upravnom postupku koji se obično okonča unutar nekoliko dana, ali je prije zatvaranja potrebno obaviti niz poreznih obračuna i obveza što treba obaviti knjigovodstvo.

Za razliku od zatvaranja obrta, likvidacija poduzeća tijekom postupka na Trgovačkom sudu traje do godine dana. Toliko vremena je potrebno zbog prijenosa sve imovine, kapitala i obveza poduzeća na fizičku osobu.

Je li ova objava korisna?