Ograničenja od ovrhe na plaći ovise o objavljenoj prosječnoj neto plaći za prethodnu godinu. Prosječna mjesečna plaća za razdoblje od siječnja do kolovoza 2019. iznosila je 6 434 kune (Narodne novine br. 104/19), a prema tom iznosu provodi se ovrha na plaći radi naplate novčanih potraživanja.

Ovo ograničenje odnosi se na svaku isplatu plaće u 2020. godini kao i na isplatu plaće za prosinac 2019. koja dospijeva i isplaćuje se u siječnju 2020. prema Ovršnom zakonu čl. 173. st. 3.

Iznos plaće izuzet od ovrhe tijekom 2020. godine

Ako je neto plaća radnika jednaka ili veća od 6 434 kune, od ovrhe su izuzeti sljedeći iznosi:

1 608,50 kn ako se ovrha provodi radi uzdržavanja djeteta (1/4 od 6.434,00 kn)
3 217,00 kn ako se ovrha provodi radi zakonskog uzdržavanja ili naknade štete nastale zbog narušena zdravlja ili smanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti ili naknade štete za izgubljeno uzdržavanje zbog smrti davatelja uzdržavanja (1/2 od 6.434,00 kn)
4289,33 kn ako se ovrha provodi radi naplate ostalih tražbina (2/3 od 6.434,00 kn)

Radniku koji ima neto plaću 8 000,00 kuna, a ovrha se provodi radi naplate računa ili dospjelih nepodmirenih rata kredita, isplaćuje se 4 289,33 kn, a iznos od 3 710,67 kn raspoloživ je za ovrhu.

Ako je neto plaća radnika manja od 6 434 kune, od ovrhe su izuzeti sljedeći iznosi:

1/4 neto plaće ako se ovrha provodi radi uzdržavanja djeteta
1/2 neto plaće ako se ovrha provodi radi zakonskog uzdržavanja ili naknade štete nastale zbog narušenja zdravlja ili smanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti ili naknade štete za izgubljeno uzdržavanje zbog smrti davatelja uzdržavanja
3/4 neto plaće, ali ne više od 4.289,33 kn ako se ovrha provodi radi naplate ostalih tražbina

Radniku koji ima neto plaću 4 000,00 kn, od ovrhe će biti izuzeto 3 000,00 kn, odnosno 3/4 njegove plaće, dok je 1 000,00 kn raspoloživo za ovrhu. Ako radniku koji ima neto plaću u iznosu između 5 719,11 kn do 6 433,99 kn, pripast će iznos od 4 289,33 kn, odnosno 2/3 prosječne plaće, a preostali dio će biti raspoloživ za ovrhu.

Ako bi se radniku s takvom plaćom isplatilo 3/4 plaće, bio bi u povoljnijem položaju od radnika s plaćom većom od prosječne, stoga se u 2020., radniku koji ima plaću veću od 5 719,11, isplaćuje 4 289,33 kn, a preostali dio se ovršuje. Za uzdržavanje i nabrojane naknade štete zaštićen je još manji dio plaće.

Račun na koji se isplaćuje dio plaće izuzet od ovrhe

U slučaju da radnik nema zaštićeni račun, dio plaće koji je izuzet od ovrhe isplatit će se na redovni tekući račun, a ako radnik ima otvoren zaštićeni račun, iznos plaće izuzet od ovrhe isplatit će se na zaštićeni račun.

Ostala primanja izuzeta od ovrhe

  1. naknada troškova za službeno putovanje,
  2. naknada troškova prijevoza na posao i s posla,
  3. dar za djecu do 15. godine života i potpore za novorođenče,
  4. potpore zbog invalidnosti radnika,
  5. potpore zbog neprekidnog bolovanja radnika duljeg od 90 dana, te
  6. potpore za slučaj smrti radnika i smrti člana uže obitelji radnika.

Navedena primanja izuzeta su od ovrhe samo do propisanih iznosa koji se ne smatraju oporezivim primicima po osnovi od nesamostalnog rada. Ako radnik ostvaruje ova primanja, ona se ne mogu ovršiti, a isplaćuju se povrh dijela plaće izuzete od ovrhe na redovni račun u slučaju da radnik nema otvoren zaštićeni račun ili na zaštićeni račun ako ga je radnik otvorio.

Je li ova objava korisna?