Od sljedeće godine ukidaju se kvote za zapošljavanje stranih radnika, a poslodavci će zapošljavati strane radnike po Slovenskom modelu. Od 2020. godine, poslodavac će morati prije zapošljavanja stranaca u svojoj tvrtki, potražiti radnika na Zavodu za zapošljavanje, a ako radnika traženog profila nema, može uvesti radnu snagu iz trećih zemalja. Liberalniji uvoz radne snage iz trećih zemalja biti će reguliran novim Zakonom o strancima, koji je do kraja studenog u javnoj raspravi.

Prvo privremena kvota, a onda „slobodan“ uvoz radnika

Odluka o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2020. objavljena je u Narodnim novinama. Pročitajte sažetak ovdje!

S obzirom da nije sigurno da će novi Zakon proći proceduru donošenja do kraja 2019. godine, Vlada će u prvom kvartalu donijeti privremene kvote za zapošljavanje stranaca. Očekuje se da će novi model zapošljavanja stranaca zaživjeti od ožujka 2020. do kad bi se i HZZ trebao pripremiti za provedbu novog Zakona o strancima.

Dozvolu za boravak i rad moći će zatražiti samostalno državljanin treće zemlje, poslodavac i agencija za privremeno zapošljavanje uz posjedovanje ugovora o ustupanju radnika krajnjem korisniku. Kao i do sad, o izdavanju dozvole za boravak i rad odlučivat će MUP prema mjestu gdje stranac namjerava boraviti. Rješenje o izdavanju dozvole za rad i boravak biti će donijeto u roku od 10 dana, a dozvola će se izdati na vrijeme potrebno za obavljanje posla ili vrijeme na koje je sklopljen ugovor, a najduže na godinu dana.

Kod zapošljavanja radnika iz trećih zemalja moglo bi biti i malih poteškoća. Naime, ne će baš svaki zahtjev za uvoz radne snage biti odobren s obzirom da će uz zahtjev za izdavanje dozvole poslodavac biti dužan dostaviti i pozitivno mišljenje HZZ-a. Poslodavcima, koji uglavnom zapošljavaju sezonske radnike u poljoprivredi, to „pozitivno mišljenje“ HZZ-a ne će biti potrebno. Takvi sezonski radnici smjeti će raditi najduže tri mjeseca.

Pozitivno mišljenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Uvjet za zapošljavanje stranaca

Pozitivno mišljenje HZZ-a, koje se izdaje u roku od pet dana od predaje zahtjeva, biti će izdano ako poslodavac nema poreznog duga, platio je sve doprinose i sl. obaveze, te ako u zadnjih šest mjeseci ima najmanje jednog zaposlenog radnika na neodređeno i puno radno vrijeme. Uz to, tvrtka odnosno poslodavac, u zadnjih 6 mjeseci treba imati promet od najmanje 70 000 kuna mjesečno, odnosno 100 000 kuna ako je riječ o poslodavcu obrtniku. Naravno, da bi dobio pozitivno mišljenje HZZ-a, poslodavac ne smije biti u postupku stečaja ili likvidacije, protiv njega se ne smije voditi kazneni postupak zbog neisplate plaće, niti smije biti pravomoćno osuđen zbog neisplate plaće.

Prije zahtjeva za „pozitivno mišljenje HZZ-a“ poslodavac je dužan zatražiti HZZ i provedbu testiranja tržišta rada. Ako test pokaže da u evidenciji nezaposlenih nema raspoložive radne snage koju poslodavac zahtjeva, može zatražiti pozitivno mišljenje HZZ-a.

Za neka zanimanja ne će biti potrebno istraživanje. Kako se navodi zakonskim prijedlogom, Upravno vijeće HZZ-a „na temelju stanja na nacionalnom, regionalnom i lokalnom tržištu rada u pogledu broja i strukture nezaposlenih osoba te potreba pojedinihg ospodarskih djelatnosti“ može donijeti odluku o zanimanjima za koje poslodavac nije dužan zatražiti test tržišta.

Je li ova objava korisna?