Što je amortizacija?

Znate li kako se radi obračun amortizacije i koliko iznose stope amortizacije? Saznajte kako izračunati amortizaciju i koje su metode obračuna amortizacije te na što treba paziti kod amortizacije dugotrajne imovine.

Svaka tvrtka posjeduje dugotrajnu i kratkotrajnu imovinu koju u svom poslovanju troši odnosno koristi, a korištenje kratkotrajne i dugotrajne imovine u poslovne svrhe naziva se amortizacijom.

Amortizacija dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine

Što je dugotrajna materijalna i nematerijalna imovina?

Dugotrajna materijalna i nematerijalna imovina su stvari i prava čija je vrijednost veća od 3 500,00 kn, a vijek trajanja dulji od jedne godine. Stvari s nižom vrijednosti u knjigovodstvu se vode kao sitni inventar ili se knjiže u troškove, ako se brzo potroše.

Što se ne amortizira?

Zemljišta, šume i sl. financijska imovina, spomenici kulture i umjetnička ne djela ne mogu se amortizirati.

Osnovica za obračun amortizacije

Nabavna vrijednost imovine je osnovica za obračun amortizacije. Amortizacija se obračunava od prvog dana idućeg mjeseca nakon kojeg je nabavljena imovina u upotrebi.

Za obračun amortizacije potrebno je utvrditi:

  • osnovicu za obračun amortizacije,
  • korisni vijek trajanja imovine
  • metodu obračuna amortizacije.

Stope amortizacije

Amortizacijske stope po grupama dugotrajne imovine:

Računska skupina Grupe dugotrajne imovine

Vijek trajanja

(godine)

Godišnja stopa amortizacije
01 Nematerijalna imovina 4 25%
01 Računalni programi 4 25%
02 Materijalna imovina – nekretnine 20 5%
03 Postrojenja 4 25%
03 Oprema 4 25%
03 Alati, inventar i transportna imovina 4 25%
03 Poljoprivredna oprema i mehanizacija 4 25%
03 Računala, računalna oprema, mobilni telefoni i oprema za računalne mreže 2 50%
03 Osobni automobili 5