Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 138/20.) u jednom je dijelu stupio na snagu još 1. siječnja 2021. godine, a od 1. srpnja 2021. godine stupaju na snagu odredbe koje se odnose na promjenu sljedećih posebnih postupaka oporezivanja i to: Posebni postupak oporezivanja za usluge koje obavljaju porezni obveznici bez sjedišta unutar Europske unije, Posebni postupak oporezivanja za prodaju dobara na daljinu unutar Europske unije, za isporuke dobara unutar države članice koje obavljaju elektronička sučelja koja omogućuju te isporuke i za usluge koje isporučuju porezni obveznici sa sjedištem unutar Europske unije, ali bez sjedišta u državi potrošnje, Posebni postupak oporezivanja za prodaju dobara na daljinu uvezenih iz trećih područja ili trećih zemalja, Posebni postupak oporezivanja za prijavu i plaćanje PDV-a na uvoz.

OBAVIJEST O IZMJENAMA NA PODRUČJU PDV-a U VEZI OPOREZIVANJA USLUGA OBAVLJENIH OSOBAMA KOJE NISU POREZNI OBVEZNICI I PRODAJE DOBARA NA DALJINU

Države članice imaju obvezu uskladiti svoje nacionalno zakonodavstvo na području PDV-a s odredbama Direktive Vijeća (EU) 2017/2455 i Direktive Vijeća (EU) 2019/1995 koje se primjenjuju od 1. srpnja 2021. te vas ovim putem želimo izvijestiti o izmjenama odredbi Zakona o PDV-u o oporezivanju usluga koje se obavljaju osobama koje nisu porezni obveznici u drugim državama članicama te oporezivanju prodaje dobara na daljinu koje stupaju na snagu 1. srpnja 2021.

Naime, do sada su porezni obveznici samo za telekomunikacijske usluge, usluge radijskog i televizijskog emitiranja te elektronički obavljene usluge osobama koje nisu porezni obveznici imali
mogućnost primjenjivati posebni postupak oporezivanja i elektronički sustav MOSS (eng. Mini One Stop Shop).
Od 1. srpnja 2021. primjena MOSS-a proširuje se na sve usluge koje se obavljaju osobama koje nisu porezni obveznici i na prodaju dobara na daljinu te MOSS postaje OSS (eng. One Stop Shop). Svrha ovoga elektroničkog sustava je omogućiti poreznim obveznicima ispunjavanje obveze PDV-a prema svim državama članicama Europske unije u jednoj državi članici podnošenjem prijave PDV-a putem tog sustava s kojeg će se podaci iz prijave automatski prenositi onim državama članicama u kojima su
isporuke oporezive.

S tim u vezi, Zakonom o PDV-u propisane su odredbe o sljedećim posebnim postupcima oporezivanja:

  1. Posebni postupak oporezivanja za usluge koje obavljaju porezni obveznici bez sjedišta unutar
    Europske unije
  2. Posebni postupak oporezivanja za prodaju dobara na daljinu unutar Europske uni