Koje uvjete za otvaranje firme u Hrvatskoj trebaju ispunjavati državljani trećih zemalja?

U našem blogu do sada smo pisali o brojnim temama vezanim za otvaranje firme za strance i uvjetima koje trebaju ispunjavati. U ovoj objavi saželi smo najvažnije uvjete za otvaranje firme u Hrvatskoj za državljane trećih zemalja. Saznajte koji je prvi korak pri otvaranju firme, kako dobiti OIB, koliki su troškovi otvaranja firme, kako zaposliti strane državljane i ishoditi potrebne dozvole.

Sadržaj objave:

 1. Termin kod javnog bilježnika
 2. Osobni identifikacijski broj – OIB
 3. Uplata temeljnog kapitala
 4. Potpisivanje punomoći
 5. Troškovi otvaranja firme
 6. Zapošljavanje stranaca
 7. Uvjeti za izdavanje radne dozvole
 8. Uvjeti za izdavanje boravišne iskaznice
 9. Uvjeti za izdavanje potvrde A1
 10. Doprinosi, porezi i prirezi
 11. Naše i vaše obveze

Državljani trećih zemalja koji žele registrirati tvrtku u Republici Hrvatskoj trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

1. Termin kod javnog bilježnika

Zatražiti termin kod javnog bilježnika (notara). Rezervaciju termina obično ugovaramo mi kod javnog bilježnika s kojim imamo ugovorenu suradnju.

Prije dolaska kod javnog bilješka potrebno mu je poslati sljedeće:
 • Kopiju putovnice
 • Naziv tvrtke koji želite registrirati
 • Adresa sjedišta tvrtke
 • Djelatnosti kojima će se tvrtka baviti

Javni bilježnik će provjeriti u sudskom registru može li se registrirati naziv tvrtke koji ste predložili. Ako je naziv tvrtke zauzet, biti će potreban drugi naziv, a vezano uz to kontaktirat će vas javni bilježnik.

2. Osobni identifikacijski broj – OIB

Prije odlaska kod javnog bilježnika, potrebno je u poreznoj upravi zatražiti OIB za osobu koja će biti vlasnik, odnosno direktor tvrtke. Nakon dodijeljenog OIB-a možete doći na zakazani termin kod javnog bilježnika radi potpisivanja dokumentacije za osnivanje tvrtke koja se zatim šalje Trgovačkom sudu.

3. Uplata temeljnog kapitala

Sljedeći korak u otvaranju firme je otvaranje privremenog računa i uplata temeljnog u iznosu od 200 000,00 kuna. Uplatnicu je potrebno dostaviti javnom bilježniku da bi je on poslao Trgovačkom sudu. Po zaprimanju dokumentacije i potvrde o uplati temeljnog kapitala Trgovački sud vrši upis tvrtke u Sudski registar RH. Obično se rješenje o upisu tvrtke u Sudski registar donosi u roku od jednog do tri radna dana.

Problemi stranih državljana kod otvaranja privremenog ili žiro računa

Banka može tražiti dokaz o porijeklu kapitala prilikom uplate temeljnog kapitala. Potrebno je sa sobom ponijeti dokaz o porijeklu kapitala kako bi se izbjegli problemi. Banka kasnije može odbiti zahtjev za otvaranjem žiro računa bez obrazloženja zašto ga ne želi otvoriti.

4. Potpisivanje punomoći

Nakon registracije tvrtke ponovno je potrebno posjetiti javnog bilježnika radi potpisivanja punomoći između vaše i naše tvrtke kako bismo mogli prikupljati, obrađivati i slati dokumentaciju potrebnu državnim institucijama, što uključuje:

Troškovi otvaranja firme

Troškovi javnog bilježnika iznose oko 400,00 €. Tom trošku možemo dodati i najam virtualne adrese za registraciju sjedišta, a cijena najma ovisi o lokaciji koju odaberete.

Sve dok radne dozvole ne budu izdane, nema troškova prema nama. Sve obavljene usluge u vezi pribavljanja radnih dozvola i drugih dokumenata iznose 250,00 € jednokratno, a naplaćujemo ih tek kada radne dozvole budu izdane.

Tvrtka može početi s radom

Već s upisom tvrtke u Sudski registar, tvrtka je registrirana, a s potpisivanjem punomoći zaključena je i suradnja između vaše i naše tvrtke pa svi zajedno možemo početi s radom, doduše, prema novom Zakonu o strancima koji je stupio na snagu 1.1.2021. godine.

Sljedeći logičan korak za stranog osnivača tvrtke je zaposliti radnike, što je naravno bez ikakvih ograničenja moguće, ako se radi o državljanima Europske unije. No, ako želite u tek osnovanu tvrtku uposliti državljanina treće zemlje, spriječit će vas članak 99., stavak 3. Zakona o strancima koji smo gore spomenuli.

Najmanje šest mjeseci nije moguće uposliti državljanina treće zemlje

Prema članku 99. stavak 3. Zakona o strancima uvjet za izdavanje radne dozvole je da u zadnjih šest mjeseci tvrtka ima najmanje jednog zaposlenog radnika državljanina Republike Hrvatske odnosno državljanina države članice EGP-a ili Švicarske Konfederacije na neodređeno i puno radno vrijeme na području Republike Hrvatske.

Pročitajte više: Zakon o strancima – Zakon.hr

Dakle, rješenje ovom problemu je zapošljavanje radnika na puno i neodređeno radno vrijeme s hrvatskim državljanstvom ili državljanstvom neke druge države članice EU. Nakon šest mjeseci kontinuiranog zaposlenja EU državljana moguće je predi zahtjeve za izdavanje radnih dozvola državljanima trećih zemalja.

Uvjeti za izdavanje radnih dozvola

Radnik za kojeg se traži izdavanje radne i boravišne dozvole dužan je dostaviti:

 • Uvjerenje o nekažnjavanju
 • Diplomu, svjedodžbu ili neki drugi dokaz o osposobljenosti/obrazovanju
 • Kopiju putovnice

Dokumenti trebaju biti prevedeni na Hrvatski jezik u slučaju da su pisani pismom ili jezikom koji nije moguće razumjeti. U to se ne ubrajaju dokumenti iz Srbije, Bosne i Hercegovine i drugih država, koji su pisani latinicom.

Mišljenje Zavoda za zapošljavanje

Nakon predaje zahtjeva za