Facebook i ostale društvene mreže odličan su alat kojim se možemo poslužiti da bismo povećali prodaju roba i usluga. Poduzetnici najčešće na Facebooku organiziraju nagradne igre u kojima dijele svoje proizvode ili usluge i tako zapravo informiraju javnost o svojim proizvodima i uslugama.

Facebook obiluje nagradnim igrama i natječajima koje ste sigurno već primijetili, a u mnogim objavama stoje i pravila nagradne igre koje korisnici Facebooka zapravo – izmišljaju. U većini slučajeva ta proizvoljna pravila nagradnih igara krše pravila Facebooka.

Nagradne igre na Facebooku koje za sudjelovanje u nagradnoj igri od korisnika zahtijevaju da Facebook stranicu priređivača nagradne igre označe sa „sviđa mi se“ ili označe prijatelja, ili da objavu podijele na svom zidu, nisu u skladu s Facebook pravilima.

Facebook nagradne igreOsnovna pravila Facebook nagradnih igara

Natječaji ili nagradne igre na Facebooku moraju se odvijati isključivo na Facebook stranici, grupi ili događaju, a ne putem osobnih profila. Protiv pravila je tražiti korisnike da podijele objavu na svojem profilu ili na profilu prijatelja da bi sudjelovali u nagradnoj igri.

Zabranjeno je uvjetovati korisnicima da „tagiraju“ prijatelja u komentarima. Takve nagradne igre Facebook vidi kao „spamanje“ korisnika.

Za svaki natječaj potrebno je navesti detaljna službena pravila. Tko smije sudjelovati, koja je točno nagrada, je li prenosiva, koja je procedura preuzimanja nagrade, koji sud je nadležan za eventualne sporove, izjava o zaštiti osobnih podataka itd.

U pravilima treba izričito naglasiti da vaš natječaj nije povezan s Facebookom, a preporuča se ovakva izjava: “Ova promocija ni na koji način nije sponzorirana, odobrena ili administrirana od strane Facebooka niti je povezana s njime.”

Osim Facebookovih pravila, važno je poštovati i zakone naše države o nagradnim igrama. U Hrvatskoj to je Zakon o igrama na sreću, Glava X. Nagradne igre, Članak 69.

U nastavku vam donosimo sažetak i cijeli tekst gore navedenog Zakona:

 • Priređivač nagradne igre mora uplatiti 5% od utvrđene vrijednosti fonda nagrada u korist Hrvatskog crvenog križa

 • Ukupna vrijednost nagrada ne smije biti iznad milijun kuna

 • Dobitnik ne smije zamijeniti dobivenu nagradu iz nagradne igre za novac.

 • Ako je nagradni fond veći od 5.000 kuna i nije podijeljen, dužni ste robu ili usluge prodati na javnom natječaju, a dobivena sredstva uplatiti u državni proračun.

 1. Nagradne igre jesu igre koje radi promidžbe svojih proizvoda i usluga priređuju trgovačka društva te druge pravne i fizičke osobe poduzetnici, pri čemu se priređivač obvezuje izvučenim dobitnicima podijeliti nagrade u robi ili uslugama, a da se od sudionika ne zahtjeva posebna uplata za sudjelovanje u igri.
 2. Prijavljivanje sudionika u nagradnim igrama putem poziva u svim oblicima elektroničkih komunikacijskih mreža te putem SMS usluga ne smatra se posebnom uplatom za sudjelovanje pod uvjetom da cijena po pozivu odnosno SMS usluzi ne prelazi iznos utvrđen posebnim propisom koji donosi ministar financija, a u suglasnosti s nadležnim regulatornim tijelom za elektroničke komunikacije.
 3. Nagradnom igrom ne smatraju se društvene igre znanja (kvizovi). Društvena igra znanja (kviz), u smislu ovoga Zakona, jest igra koja se odvija pred javnošću, a u kojoj se u vještini, spretnosti i znanju iz različitih područja natječe jedan ili više unaprijed kvalificiranih sudionika prema pravilima priređivača uz obvezno prisustvovanje sudionika mjestu priređivanja kviza, pri čemu pobjeda ovisi isključivo o postignutim rezultatima u zadanoj tematici. U društvenu igru znanja jedan ili više unaprijed kvalificiranih igrača uključuje se isključivo na temelju iskazane vještine i spretnosti, odnosno znanja.
 4. Prijavljivanje sudionika u raznim vrstama igara koje se priređuju putem poziva u svim oblicima elektroničkih komunikacijskih mreža, te putem SMS usluga, obavlja sukladno stavku 2. ovoga članka.
 5. Pravila nagradne igre, sukladno propisima donesenima na temelju ovoga Zakona, uređuje priređivač, a primjenjuju se na dobivenog odobrenja Ministarstva financija i njihove objave u elektroničkim i drugim javnim medijima.
 6. Nagradna igra ne može biti priređena po pravilima igara na sreću, a priređivač nagradne igre ne može formirati fond dobitaka uplatama sudionika nagradne igre.
 7. Fond nagrada nagradne igre može se sastojati od isključivo dobara i usluga koje dobitnik ne može zamijeniti za novac, a čija ukupna vrijednost po tržišnim cijenama ne može prijeći 1.000.000,00 kuna po nagradnoj igri.
 8. Od utvrđene vrijednosti fonda nagradnih igara priređivači plaćaju naknadu u iznosu od 5% u korist Hrvatskoga crvenog križa.
 9. Ako nagradni fond u vrijednosti većoj od 5.000,00 kuna nakon završetka nagradne igre nije podijeljen, priređivač ga je dužan prodati na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplatiti u državni proračun u roku od 90 dana od dana isteka roka za podizanje nagrada. Iznimno, ova odredba ne odnosi se na nagrade kojima je istekom određenog roka vrijednost postala ništavna.
 10. Ostale uvjete priređivanja nagradnih igara propisat će ministar financija posebnim propisom.

Je li ova objava korisna?