fbpx
Kratke novosti2019-11-26T00:00:29+00:00

studeni 2019

Minimalna plaća za 2020. godinu

By |25 studenoga, 2019|Categories: Kratke novosti|

U Narodnim novinama br. 106/19. objavljena je Uredba o visini minimalne plaće. Za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine utvrđena je minimalna bruto plaća u svoti od 4.062,51 kn.

Navedena svota minimalne plaće odnosi se na bruto plaću koja se utvrđuje za puno radno vrijeme radnika. Najniža plaća za nepuno radno vrijeme utvrđuje se razmjerno minimalnoj plaći za puno radno vrijeme i satima rada na koje je radnik prijavljen.

Nova minimalna plaća će se obračunavati za sate rada u mjesecu siječnju, koja se uobičajeno isplaćuje u veljači, itd

Konačni godišnji obračun poreza i prireza za 2019. godinu

By |3 studenoga, 2019|Categories: Kratke novosti|

Godišnji obračun poreza i prireza

Godišnji obračun poreza i prireza radi se kako bi utvrdili je li djelatnik, koji je primao oporezive primitke, uplatio točan iznos predujma poreza i prireza.

Ako se ustanovi nakon godišnjeg obračuna da je djelatniku uplaćeno previše poreza i prireza tijekom godine, djelatnik ima pravo na povrat preplaćenog poreza i prireza. Ako je tijekom godine djelatniku uplaćeno manje poreza i prireza, utvrđenu razliku godišnjim obračunom djelatnik mora uplatiti općini ili gradu prema mjestu prebivališta, odnosno boravišta.

Zbog čega nastaje razlika između uplata i konačnog obračuna?

Razlika između uplata i konačnog godišnjeg obračuna poreza i prireza nastaje zbog:

 • Bolovanja na teret HZZO-a
 • Roditeljskog, rodiljnog ili posvojiteljskog dopusta
 • Ostalih naknada plaća na teret sredstava obveznih osiguranja
 • Isplaćivanja drugih oporezivih isplata
 • Ostvarivanja primitaka od prekovremenog rada zbog čega je u pojedinom mjesecu djelatnik ušao u viši porezni razred
 • Kašnjenja u prijavi uzdržavanog člana na PK kartici

Kako se radi godišnji obračun poreza i prireza?

Godišnji obračun poreza i prireza radi se na način da se usporedi uplaćeni porez i prirez tijekom godine za koji se radi obračun sa konačnim godišnjim obračunom gdje se koriste godišnje stope poreza.

Godišnji obračun poreza i prireza na zadnjoj isplati u godini

Poslodavac za 2019. godinu mora napraviti godišnji obračun za:

 • radnike kojima tijekom godine nije redovito isplaćivana plaća
 • radnike koji su zbog drugih isplata tijekom godine imali neravnomjerno porezno opterećenje
 • radnike koji su tijekom godine bili na bolovanju, rodiljnom ili roditeljskom dopustu i primali ostale naknade na teret državnog proračuna

Za koga poslodavac ne može raditi godišnji obračun na zadnjoj isplati u godini?

Godišnji obračun na zadnjoj isplati u godini poslodavac ne može raditi za:

 • radnike koji su tijekom godine promijenili prebivalište, odnosno grad
 • radnike koji nisu kod jednog poslodavca zaposleni cijelu godinu
 • radnike kojima osim plaće nije isplaćivan drugi dohodak

Kako korigirati dobivene razlike između uplaćenog poreza i prireza i konačnog godišnjeg obračuna

Razlike između uplaćenog poreza i prireza i konačnog godišnjeg obračuna treba korigirati na zadnjoj isplati u godini tako da:

 • Razliku previše uplaćenog poreza i prireza treba oduzeti od obračunatog poreza i prireza u zadnjoj isplati
 • Razliku premalo uplaćenog poreza i prireza treba dodati zadnjoj uplati poreza u godini

Knjigovodstvo


Ankica Turković

 

Web i grafički dizajn


Dražen Stopić