Kratke novosti2019-11-26T00:00:29+00:00

srpanj 2020

Subvencije pri kupnji električnih vozila za tvrtke

Autor: |1 srpnja, 2020|Kategorija: Kratke novosti|

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost od 7. srpnja 2020. otvara natječaj za subvencije pri kupnji električnih vozila za tvrtke.

Natječaj za subvencije pri kupnji električnih vozila za pravne osobe kreće 7. srpnja 2020. u 9 sati, a za prijavu na natječaj potrebno je nabaviti ponudu za električno vozilo i certifikat u kojem se navode njegove tehničke karakteristike. Za prijavu na natječaj potrebno je još priložiti i dodatnu dokumentaciju propisanu Javnim pozivom.

Ove godine za subvencije za kupnju električnih vozila osigurano je 22 milijuna kuna za pravne osobe. Bespovratna sredstva biti će dodijeljena do 40% odnosno maksimalno 70 000,00 kuna za većinu vozila M1 kategorije na električni pogon, 40 000,00 kuna za plug-in hibridna vozila i do 20 000,00 kuna za električna vozila od L1 do L7 kategorije, poput motora.

Subvencije pri kupnji električnih kamiona za tvrtkePravnim osobama dodjeljivati će se subvencije za kupnju električnih vozila u dodatne dvije kategorije: 5 000,00 kuna za kupnju električnih bicikala i do 400 000,00 kuna za električne autobuse i kamione, odnosno M2, M3, N2 i N3 kategorije.

Javni poziv s popratnom papirologijom koji prethodi natječaju za subvenciju za električna vozila otvoren je te više informacija možete pronaći na ovoj poveznici: http://www.fzoeu.hr/hr/nacionalni_javni_pozivi_i_natjecaji/

Više informacija o natječaju za subvencije pri kupnji električnih vozila pročitajte na ovoj poveznici: http://www.fzoeu.hr/hr/novosti/54_milijuna_kuna_za_elektricna_vozila_i_punionice/

lipanj 2020

Zatvaranje granica za građane Srbije, BiH, Kosova i sjeverne Makedonije

Autor: |25 lipnja, 2020|Kategorija: Kratke novosti|Oznake: |

Službeno – Od ponoći 25. 6. 2020. građani BiH, Srbije, Kosova i sjeverne Makedonije, u Hrvatsku će moći ući samo uz obaveznu samoizolaciju u trajanju od 14 dana.

Odlukom Hrvatskog stožera civilne zaštite o izmjeni odluke o privremenoj zabrani prelaska hrvatskih graničnih prijelaza, od 25. lipnja u 00,00 sati, propisano je da su osobe koje dolaze u Hrvatsku iz BiH, Srbije, Kosova i sjeverne Makedonije dužne ostati u samoizolaciji u svojoj kući ili drugom odgovarajućem smještaju, u razdoblju od 14 dana od dana ulaska u Hrvatsku – navedeno je u obavijesti.

Mjera samoizolacije ne odnosi se na putnike koji prilikom ulaska u Hrvatsku prolaze kroz BiH, Srbiju, Kosovo i Sjevernu Makedoniju.

Šef granične službe Policijske uprave splitsko-dalmatinske, Mladen Bužančić, rekao je da su iznimke u odluci o obveznoj samoizolaciji osobe koje putuju zbog hitnih osobnih razloga, osobe koje su prekogranični radnici i putnici u tranzitu.

Naglasio je da to nije zatvaranje granica, već promjena režima.

– Ovo je na neki način odvraćanje od onih nepotrebnih putovanja svih onih koji odlaze u BiH. To mijenja režim ulaska, ali jednostavno sve se to radi u interesu javnosti i zdravlja svih nas – izjavio je Bužančić.

Šef hrvatske granične policije Zoran Ničeno rekao je da se promet na graničnom prijelazu Stara Gradiška s BiH nešto povećao, te da je granična policija razvila njihov informacijski sustav i nadzirala svakog građanina prilikom ulaska u Hrvatsku.

Ulazak u Republiku Hrvatsku za strane državljane

Ulazak u Republiku Hrvatsku za strane državljane uz poziv gospodarskog subjekta

Ako strani državljanin ima namjeru prijeći državnu granicu, mora zadovoljiti jedan od sljedećih uvjeta:

 1. Mora posjedovati dokumentaciju kojom dokazuje vlasništvo nekretnine koja se nalazi u RH ili plovila (moguće i nositelj lizinga) ili dolazi na sprovod u RH (posjeduje odgovarajuću dokumentaciju kojom to dokazuje). Po zadovoljenju uvjeta, tim stranim državljanima omogućuje se prijelaz državne granice, evidentira ih se te upisuje mjesto/adresu na kojoj će boraviti odnosno na kojoj se nekretnina/plovilo nalazi, broj telefona za kontakt i vrijeme boravka, kada planiraju izlazak iz Republike Hrvatske.
 2. Mora posjedovati dokumentaciju kojom dokazuje poziv gospodarskog subjekta u Republiku Hrvatsku, interes gospodarskog subjekta za njihov dolazak u Republiku Hrvatsku ili poziv na poslovni sastanak. Za te putnike potrebno je upisati mjesto/adresu na kojoj će boraviti te broj telefona za kontakt i vrijeme boravka, kada planiraju izlazak iz RH.
 3. Svi ostali strani državljani koji imaju neki poslovni razlog, koji se u ovome trenu ne može predvidjeti, a nemaju odgovarajuću dokumentaciju, potrebno je svoju namjeru prelaska državne granice (ulaska u Republiku Hrvatsku) najaviti na e-mail [email protected] te će im se u najkraćem roku odgovoriti na taj zahtjev.

Odluku o izmjenama i dopuni Odluke o privremenoj zabrani prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske pročitajte ovdje.

Preporuke i upute Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za strane državljane koji prelaze državnu granicu i ulaze u Republiku Hrvatsku pročitajte ovdje.

travanj 2020

e-Izvadak | Izvadak iz sudskog registra dostupan putem interneta

Autor: |18 travnja, 2020|Kategorija: Kratke novosti|

Službeni izvadak iz sudskog registra može se dobiti putem internetske stranice sudreg.pravosudje.hr, izvijestilo je Ministarstvo pravosuđa.

Izvadak sadrži podatke o jednom subjektu upisa koji vrijede ili su vrijedili u nekom trenutku te je na raspolaganju više opcija aktivnog i povijesnog e-Izvatka ovisno o potrebi njegova korištenja u pravnom prometu.

Cijena izdavanja e-Izvatka iz sudskog registra

Za izvadak se plaća sudska pristojba u iznosu 5 kuna po stranici izvatka, a plaćanje se obavlja kartično putem interneta korištenjem Sustava za naplatu javnih davanja. Izvadak se može preuzeti odmah po izvršenoj uplati sa stranice sudskog registra ili preko poveznice koju podnositelj dobije na adresu e-pošte koju je naveo u zahtjevu.

e-Izvadak je pravno valjana isprava i kad je ispisan na papiru, uz provjeru njegove vjerodostojnosti. Elektronički zapisi e-Izvatka čuvaju se tri mjeseca od trenutka generiranja te se u tom razdoblju može provjeriti vjerodostojnost ispisane isprave putem interneta, prema uputama koje su otisnute na dnu e-Izvatka. Nakon isteka roka za čuvanje generirani elektronički zapisi za provjeru se brišu.

studeni 2019

Minimalna plaća za 2020. godinu

Autor: |25 studenoga, 2019|Kategorija: Kratke novosti|Oznake: |

U Narodnim novinama br. 106/19. objavljena je Uredba o visini minimalne plaće. Za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine utvrđena je minimalna bruto plaća u svoti od 4.062,51 kn.

Navedena svota minimalne plaće odnosi se na bruto plaću koja se utvrđuje za puno radno vrijeme radnika. Najniža plaća za nepuno radno vrijeme utvrđuje se razmjerno minimalnoj plaći za puno radno vrijeme i satima rada na koje je radnik prijavljen.

Nova minimalna plaća će se obračunavati za sate rada u mjesecu siječnju, koja se uobičajeno isplaćuje u veljači, itd

Konačni godišnji obračun poreza i prireza za 2019. godinu

Autor: |3 studenoga, 2019|Kategorija: Kratke novosti|Oznake: |

Godišnji obračun poreza i prireza

Godišnji obračun poreza i prireza radi se kako bi utvrdili je li djelatnik, koji je primao oporezive primitke, uplatio točan iznos predujma poreza i prireza.

Ako se ustanovi nakon godišnjeg obračuna da je djelatniku uplaćeno previše poreza i prireza tijekom godine, djelatnik ima pravo na povrat preplaćenog poreza i prireza. Ako je tijekom godine djelatniku uplaćeno manje poreza i prireza, utvrđenu razliku godišnjim obračunom djelatnik mora uplatiti općini ili gradu prema mjestu prebivališta, odnosno boravišta.

Zbog čega nastaje razlika između uplata i konačnog obračuna?

Razlika između uplata i konačnog godišnjeg obračuna poreza i prireza nastaje zbog:

 • Bolovanja na teret HZZO-a
 • Roditeljskog, rodiljnog ili posvojiteljskog dopusta
 • Ostalih naknada plaća na teret sredstava obveznih osiguranja
 • Isplaćivanja drugih oporezivih isplata
 • Ostvarivanja primitaka od prekovremenog rada zbog čega je u pojedinom mjesecu djelatnik ušao u viši porezni razred
 • Kašnjenja u prijavi uzdržavanog člana na PK kartici

Kako se radi godišnji obračun poreza i prireza?

Godišnji obračun poreza i prireza radi se na način da se usporedi uplaćeni porez i prirez tijekom godine za koji se radi obračun sa konačnim godišnjim obračunom gdje se koriste godišnje stope poreza.

Godišnji obračun poreza i prireza na zadnjoj isplati u godini

Poslodavac za 2019. godinu mora napraviti godišnji obračun za:

 • radnike kojima tijekom godine nije redovito isplaćivana plaća
 • radnike koji su zbog drugih isplata tijekom godine imali neravnomjerno porezno opterećenje
 • radnike koji su tijekom godine bili na bolovanju, rodiljnom ili roditeljskom dopustu i primali ostale naknade na teret državnog proračuna

Za koga poslodavac ne može raditi godišnji obračun na zadnjoj isplati u godini?

Godišnji obračun na zadnjoj isplati u godini poslodavac ne može raditi za:

 • radnike koji su tijekom godine promijenili prebivalište, odnosno grad
 • radnike koji nisu kod jednog poslodavca zaposleni cijelu godinu
 • radnike kojima osim plaće nije isplaćivan drugi dohodak

Kako korigirati dobivene razlike između uplaćenog poreza i prireza i konačnog godišnjeg obračuna

Razlike između uplaćenog poreza i prireza i konačnog godišnjeg obračuna treba korigirati na zadnjoj isplati u godini tako da:

 • Razliku previše uplaćenog poreza i prireza treba oduzeti od obračunatog poreza i prireza u zadnjoj isplati
 • Razliku premalo uplaćenog poreza i prireza treba dodati zadnjoj uplati poreza u godini