Đina usluge | Knjigovodstvo | Web dizajn | Grafički dizajn

Đina usluge d.o.o.


Savska cesta 41, Zagreb (Zagrepčanka)

OIB: 64879044366
Trgovačko društvo upisano je u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta 04189639.
Temeljni kapital: 20.000,00 kuna, uplaćen u cijelosti.

Žiro-račun broj: HR3823400091110973816 kod PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.

Članovi uprave: Ankica Turković