Đina usluge

Đina usluge d.o.o.


Savska cesta 41, Zagreb (Zagrepčanka)

OIB: 64879044366
Trgovačko društvo upisano je u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta 04189639.
Temeljni kapital: 20.000,00 kuna, uplaćen u cijelosti.

Žiro-račun broj: HR1441240031132001147 kod KENTBANK D.D, Zagreb.

Članovi uprave: Ankica Turković

Pošaljite poruku putem obrasca!