Godišnji obračun poreza i prireza

Godišnji obračun poreza i prireza radi se kako bi utvrdili je li djelatnik, koji je primao oporezive primitke, uplatio točan iznos predujma poreza i prireza.

Ako se ustanovi nakon godišnjeg obračuna da je djelatniku uplaćeno previše poreza i prireza tijekom godine, djelatnik ima pravo na povrat preplaćenog poreza i prireza. Ako je tijekom godine djelatniku uplaćeno manje poreza i prireza, utvrđenu razliku godišnjim obračunom djelatnik mora uplatiti općini ili gradu prema mjestu prebivališta, odnosno boravišta.

Zbog čega nastaje razlika između uplata i konačnog obračuna?

Razlika između uplata i konačnog godišnjeg obračuna poreza i prireza nastaje zbog:

 • Bolovanja na teret HZZO-a
 • Roditeljskog, rodiljnog ili posvojiteljskog dopusta
 • Ostalih naknada plaća na teret sredstava obveznih osiguranja
 • Isplaćivanja drugih oporezivih isplata
 • Ostvarivanja primitaka od prekovremenog rada zbog čega je u pojedinom mjesecu djelatnik ušao u viši porezni razred
 • Kašnjenja u prijavi uzdržavanog člana na PK kartici

Kako se radi godišnji obračun poreza i prireza?

Godišnji obračun poreza i prireza radi se na način da se usporedi uplaćeni porez i prirez tijekom godine za koji se radi obračun sa konačnim godišnjim obračunom gdje se koriste godišnje stope poreza.

Godišnji obračun poreza i prireza na zadnjoj isplati u godini

Poslodavac za 2019. godinu mora napraviti godišnji obračun za:

 • radnike kojima tijekom godine nije redovito isplaćivana plaća
 • radnike koji su zbog drugih isplata tijekom godine imali neravnomjerno porezno opterećenje
 • radnike koji su tijekom godine bili na bolovanju, rodiljnom ili roditeljskom dopustu i primali ostale naknade na teret državnog proračuna

Za koga poslodavac ne može raditi godišnji obračun na zadnjoj isplati u godini?

Godišnji obračun na zadnjoj isplati u godini poslodavac ne može raditi za:

 • radnike koji su tijekom godine promijenili prebivalište, odnosno grad
 • radnike koji nisu kod jednog poslodavca zaposleni cijelu godinu
 • radnike kojima osim plaće nije isplaćivan drugi dohodak

Kako korigirati dobivene razlike između uplaćenog poreza i prireza i konačnog godišnjeg obračuna

Razlike između uplaćenog poreza i prireza i konačnog godišnjeg obračuna treba korigirati na zadnjoj isplati u godini tako da:

 • Razliku previše uplaćenog poreza i prireza treba oduzeti od obračunatog poreza i prireza u zadnjoj isplati
 • Razliku premalo uplaćenog poreza i prireza treba dodati zadnjoj uplati poreza u godini

Je li ova objava korisna?