Knjigovodstvo Online | Knjigovodstvene usluge Zagreb2020-07-01T07:49:03+00:00

Knjigovodstvo

Za malo i srednje poduzetništvo

Knjigovodstvene usluge

Knjigovodstvene usluge kojima ćete ostvariti ciljeve vaše tvrtke ili obrta!

Tvrtka Đina usluge d.o.o., knjigovodstvene usluge pruža klijentima na području ZagrebaZadra, Čakovca, Splita i šire. Knjigovodstvo je naša glavna djelatnost već 30 godina i upravo to iskustvo jamči promjene u Vašem poslovanju.

Naše knjigovodstvene usluge prilagođene su vašim potrebama. Ako tek otvarate tvrtku i ne snalazite se u propisima i zakonima, zatražite pomoć knjigovodstva. Čak i ako ste uhodani poduzetnik, a želite poslovati s boljim rezultatima, naše knjigovodstvene usluge su pravo rješenje za vas.

Zatražite ponudu
ili
Nazovite knjigovođu

Online knjigovodstvo - Internet knjigovodstvo

Online knjigovodstvo

IMAJTE UVID U POSLOVNE KNJIGE UZ ONLINE KNJIGOVODSTVO

Online knjigovodstvo ima nekoliko pozitivnih učinaka na poslovanje. Štedi vrijeme u vođenju poslovnih knjiga i pruža preglednije i jednostavnije poslovanje. Informatička povezanost danas omogućuje direktno slanje izlaznih računa stranke knjigovodstvu na knjiženje ili generiranje izvještaja o dugovanjima i potraživanjima. Uz online knjigovodstvo, poslovanje Vaše tvrtke je jednostavnije, pristupačnije i transparentnije.

  • Online knjigovodstvo znači brzinu u vođenju poslovnih knjiga.

  • Omogućuje pregled poslovanja Vaše tvrtke u bilo kojem trenutku.

  • Jednostavno preuzimanje izvještaja i ostalih dokumenata.

Čitajte objave vezane za knjigovodstvo i računovodstvo, izmjene zakona i propisa i slične teme

Računovodstvo i knjigovodstvo

Koja je razlika između računovodstva i knjigovodstva?

Računovodstvo i knjigovodstvo mnogi ljudi ne razlikuju već misle da su to samo dva naziva za jednu stvar, no nije baš tako. Računovodstvo podrazumijeva opisivanje, mjerenje i tumačenje ekonomskih aktivnosti poslovnog subjekta te je najznačajniji dio informacijskog sustava i većina potrebnih informacija za donošenje poslovnih odluka nastaje upravo u računovodstvu.

Knjigovodstvo je faza unutar računovodstvenog sustava, a glavna zadaća knjigovodstva je sakupljati i klasificirati dokumentaciju o nastalim poslovnim događajima, njihova evidencija u poslovnim knjigama i izvještavanje o nastalim promjenama.

Knjigovodstvo je sustav koji na temelju vjerodostojnih isprava prati gospodarske procese te vremenskim slijedom bilježi u poslovne knjige nastale promjene imovine, kapitala, obveza, prihoda, rashoda i financijskih rezultata poslovanja.

Knjigovodstvene usluge za male i srednje poduzetnike

Knjigovodstvo je obavezno za sve poduzetnike, neovisno o veličini poslovnog subjekta, a glavne zadaće knjigovodstva su:

  • Prikupljanje podataka o poslovnim promjenama, odnosno vjerodostojnih knjigovodstvenih isprava
  • Evidentiranje nastalih promjena u poslovanju u poslovne knjige. (Nastale promjene u imovini, kapitalu, obvezama, prihodima, rashodima itd.)
  • Utvrđivanje poslovnih rezultata praćenjem ukupnog poslovanja poduzetnika
  • Pružanje uvida poslovnim subjektima u poslovne procese i financijske tokove kao podlogu za upravljanje i odlučivanje

Obračun plaća i drugih primitaka

Osim gore navedenih zadaća knjigovodstva, knjigovodstveni servis prati i zakonske promjene te obavlja poslove vezane uz obračun plaća i honorara, a to su:

Porezne prijave i izvještaji

Knjigovodstvo brine o obvezama izvještavanja porezne uprave koje proizlaze iz zakona o računovodstvu, porezu na dobit, dohodak i sl.. U njih ubrajamo sljedeće poslove:

  • Sastavljanje mjesečnih i godišnjih izvještaja o plaćama i ostalim primicima zaposlenika
  • Obračun PDV-a i podnošenje prijava
  • Izrada godišnjih financijskih izvještaja i godišnje prijave poreza na dobit

Tražite knjigovodstvene usluge u Zagrebu, Zadru, Rijeci ili nekom drugom gradu? Nazovite!

091 402 3023

Online knjigovodstvo nas spaja!