Alternativni tekst ili ALT tekst fotografije na web stranici veoma je važna informacija tražilicama. Važan je i ljudima u slučajevima kad se fotografija ne može prikazati, pa umjesto nje vidimo ALT tekst koji smo upisali.

Dodati ALT tekst fotografiji u WordPressu je vrlo jednostavno i to možemo (i trebamo) učiniti već prilikom uploada fotografije. Tako ćemo osigurati da pravila SEO optimizacije bar u tom pogledu uvijek budu zadovoljena. Kad je fotografija u pitanju, ALT tekst je tražilicama najvažniji. Osim ALT teksta dobro je u upisati i naslov fotografije, a po potrebi i opis, kako bismo tražilicama dali još više informacija o sadržaju fotografije.

ALT tekst nedostaje na slici avatara

ALT tekst na fotografiji avatara, odnosno korisnika WordPressa ne postoji, pa u slučaju da Vaš blog komentira mnogo ljudi, sve slike avatara nemaju ALT tekst i to predstavlja problem u SEO optimizaciji.

Ako želite otići korak dalje u pisanju bloga na web stranici i optimizirati ga najbolje što možete, ALT tekst mora postojati na svakoj fotografiji koja se nalazi u objavi. Naravno, isto vrijedi i za stranice.

Iako ste možda svim fotografijama dodali ALT tekst, ako analizirate optimizaciju objave na Bing Webmaster stranici, vjerojatno ćete vidjeti upozorenje o kršenju SEO pravila: The < img / > tag does not have an ALT attribute defined. Najčešće je to slika avatara koja je ostala zakinuta za alternativni tekst.

Kako umetnuti ALT tekst na sliku avatara WordPress

Bing Webmaster Tools – SEO Analyzer

Kako dodati ALT tekst (alternativni tekst) na sliku avatara

Da biste vidjeli fotografiju avatara koja nema ALT tekst, kliknite na „Page Source“ kako je prikazano na slici. Fotografija koja nema alternativni tekst biti će označena žutom bojom.

Gravatar jednostavno ne povlači ALT atribut dok preuzima fotografiju s Gravatarovog servera, a taj problem lako možemo riješiti dodavanjem kôda u functions.php datoteku vaše WordPress teme.

Copy to Clipboard

Provjerite jeste li uspješno dodali ALT tekst na sliku avatara

Ako koristite neki cache plugin, prvo obrišite predmemoriju pa se vratite na Bing Webmaster Tools i ponovno u SEO Analyzer-u provjerite jednu od objava. Ako ste uspješno umetnuli kôd u pravu functions.php datoteku, alternativni tekst fotografije korisnika sada bi trebao biti vidljiv.

Reference:

https://crunchify.com/

Je li ova objava korisna?