Izmjene Zakona o doprinosima koje stupaju na snagu od 1. siječnja 2019. godine, donose izmjene koje će nepovoljno utjecati na većinu poduzetnika, a odnose se na plaćanje doprinosa za puno radno vrijeme članova trgovačkih društava.

Direktori poduzeća, odnosno članovi društva do sada su mogli biti prijavljeni u svojoj tvrtki na nepuno radno vrijeme i plaćati manji iznos doprinosa. Mnogi su bili prijavljeni na 1 sat dnevno i temeljem toga isplaćivali bruto plaću u iznosu od oko 520 kuna.

Na žalost, zbog izmjene Zakona o doprinosima, takva praksa više ne će biti moguća. Zakon o doprinosima donijeti će propisanu minimalnu godišnju osnovicu za obračun doprinosa člana uprave ili direktora trgovačkog društva u iznosu od oko 5 500 kn, odnosno u iznosu umnoška prosječne plaće, koeficijenta 0.65 i brojke 12, razmjerno razdoblju obnašanja dužnosti.

Pročitajte više o temi:

“Ukidaju se doprinosi za zapošljavanje i doprinosi za zaštitu na radu”

Izmjene Zakona o doprinosima uključuju i sljedeće izmjene:

  • ukidanje doprinosa za zaštitu zdravlja na radu (0,5%)
  • ukidanje doprinosa za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti (1,7%)
  • povećanje doprinosa za zdravstveno osiguranje s 15% na 16,5%,
  • dodatno reguliranje osnovice za obračun doprinosa za članove uprave
  • propisivanje doprinosa za sezonske radnike u poljoprivredi.

Pozivamo naše klijente knjigovodstvenih usluga da se jave u knjigovodstvo radi savjetovanja o plaćanju doprinosa i uputa kako ublažiti dodatna financijska opterečenja izmjenama Zakona o doprinosima.

Osobe koje ostvaruju primitke po osnovi drugog dohotka, doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje i dalje će moći obračunavati po sniženoj stopi od 7,5%.

Stupanjem na snagu novog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima (NN 106/18 ) od 1. siječnja 2019. godine stopa doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje povećava se s 15% na 16,5%.

Osobe koje ostvaruju primitke po osnovi drugog dohotka ili obavljaju drugu djelatnost i dalje će doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje obračunavati po sniženoj stopi od 7,5%. Budući da ne dolazi do promjene članka 14. stavka 2. Zakona o doprinosima, obračunska stopa doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje ostaje nepromijenjena za navedenu kategoriju poreznih obveznika.