Izdavanje propusnica – Što propusnica mora sadržavati

S obzirom na brojne upite naših klijenata kako propusnice moraju izgledati i što trebaju sadržavati, pripremili smo odgovore na ta pitanja.

Sigurno ste već svi čuli da je 23. ožujka stupila na snagu Odluka o zabrani napuštanja mjesta boravka i stalnog boravka u RH. Odluka o zabrani napuštanja mjesta boravka i stalnog boravka objavljena je u Narodnim novinama br. 35/20 i sadrži sve potrebne podatke vezano za provedbu te odluke.

Što se tiče zabrane napuštanja mjesta boravka, ona se odnosi na sve, međutim postoje određene situacije, odnosno određeni slučajevi kada se ta zabrana ne primjenjuje.

Odluka o zabrani napuštanja mjesta boravka ne odnosi se na:

 1. Promet i kretanje nužno za opskrbu navedenih područja
 2. Dnevne migracije zaposlenih u službama bitnim za:
  • pružanje zdravstvene i veterinarske zaštite
  • dostavu lijekova i sanitetskog materijala
  • održavanje komunalne djelatnosti
  • vodoopskrbe i odvodnje
  • opskrbe plinom i strujom
  • zaštitarske službe
 3. Izvješćivanje javnosti
 4. Stanovnika koji zahtijevaju hitnu medicinsku skrb
 5. Iz vitalnih obiteljskih razloga, poput pružanja skrbi djeci i starijim osobama ili kupnje hrane i osnovnih potrepština
 6. Putovanja na posao i s posla, ako je obavljanje posla neophodno i ne može se obaviti od kuće
 7. Žurne i operativne službe koje sudjeluju u sprječavanju širenja bolesti COVID-19.

Mjere prilikom kretanja

Što se tiče mjera prilikom kretanja, njih se moraju pridržavati svi koji će napuštati svoje mjesto prebivališta ili stalnog boravka, a to su:

 1. Socijalno distanciranje
 2. Ne zadržavanje na javnim površinama
 3. Posjedovanje valjane propusnice

Tko izdaje propusnice, kada i u kojim slučajevima?

Za okolnosti koje smo ranije naglasili iz točaka 1., 2., 3., 4., 5., 6., koje su bitne za poslodavce, tu propusnicu izdaju sami poslodavci. Dakle, poslodavci će svojim radnicima će izdati, ovjeriti i potpisati propusnicu. Propusnicu ovjeravaju odgovorne osobe u pravnoj osobi, a isto se odnosi i na obrtnike. Dakle i obrtnici za svoje radnike izdaju propusnice na isti način.

Izgled propusnice

Propusnica objavljena u Narodnim novinama 35

Propusnica objavljena u Narodnim novinama 35/20

Primjer propusnice objavljen je u prilogu 1 Odluke koju možete vidjeti u Narodnim novinama br. 35/20, a ne sadrži sve elemente koji su potrebni da bi se mogla izvršiti kontrola toga da je propusnicu izdao sam poslodavac za radnika, stoga donosimo propusnicu koju izdaje poslodavac, a ona se razlikuje u dijelu sadržaja gdje se navodi naziv i adresa poslodavca koji izdaje propusnicu i sadržaj se razlikuje u donjem dijelu vezano za potpis odgovorne osobe i mjesto pečata.

Primjer propusnice koju izdaje poslodavac

Preuzimanje

Što propusnica mora sadržavati?

Propusnica mora sadržavati naziv i adresu poslodavca, ime i prezime radnika za kojeg se propusnica izdaje, razlog odobrenja gdje navodite razlog zašto radnik mora napustiti svoje mjesto prebivališta ili stalnog boravka. To može biti npr. dolazak i odlazak s posla. U nastavku treba navesti rok trajanja propusnice koji određuje poslodavac.

Treba li propusnice koje izdaje poslodavac svojim radnicima nekome dostaviti?

Propusnice koje izdaje poslodavac za svoje radnike ne treba nikome dostavljati. 

Tražite knjigovodstvene usluge u Zagrebu, Zadru, Rijeci ili nekom drugom gradu? Nazovite!

091 402 3023

Online knjigovodstvo nas spaja!

Je li ova objava korisna?