Kako zatražiti pristup informacijskom sustavu elektroničke komunikacije sa sudovima – E-komunikacija

Trgovačka društva, zadruge, udruge i ostale pravne osobe imale su obvezu do 1. rujna 2020. godine zatražiti pristup informacijskom sustavu elektroničke komunikacije sa sudovima. Prijave za uključenje u sustav e-Komunikacije šalju se na mail ekomunikacija@pravosudje.hr