Doprinosi za direktore trgovačkih društava

Direktori koji nisu zaposleni i ne obavljaju samostalnu djelatnost plaćaju obvezne doprinose na bruto osnovicu od 8.742,00 kn mjesečno te iznose 3.190,83 kn i taj tršak im ne umanjuje osnovicu poreza na dobit

Direktori trgovačkih društava odnosno članovi uprave koji nisu obveznici plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje po drugoj osnovi, npr. nisu zaposleni i ne obavljaju samostalnu djelatnost, plaćaju obvezne doprinose prema rješenju Porezne uprave za razdoblje u kojem obavljaju tu funkciju prema članku 91.  Zakona o doprinosima. Doprinosi se obračunavaju na osnovicu od 8.742,00 kn mjesečno, te iznose 3.190,83 kune. Obvezu plaćanja doprinosa snosi fizička osoba koja obavlja tu funkciju prema internom aktu društva tako da ovi troškovi ne umanjuju osnovicu poreza na dobit.

Direktori koji su zaposleni u svom poduzeću plaćaju doprinose na najmanju mjesečnu osnovicu od 5.682,00 kn, te iznose 2.074,04 kn i taj trošak im umanjuje osnovicu poreza na dobit

Za direktora društva koji je zaposlen u poduzeću u kojem i obavlja tu funkciju, u skladu s člankom 21. Zakona o doprinosima, poduzeće je obvezno plaćati doprinose na najmanju mjesečnu osnovicu od 5.682,30 kn iz čega proizlazi najmanji mjesečni trošak obveznih doprinosa od 2.074,04 kuna (36,5% od bruto osnovice). Ovi troškovi umanjuju oporezivu dobit poduzeća.

Iznimke od ovog pravila manjeg troška doprinosa za članove uprave zaposlene u svom poduzeću su;

  • članovi uprave koji se zapošljavaju bez prethodnog staža obveznog osiguranja pa u prvih dvanaest mjeseci ne plaćaju obvezne doprinose za zdravstveno osiguranje (trošak doprinosa iznosi najmanje 1.136,46 kuna mjesečno)
  • članovi uprave mlađi od trideset godina s kojima društvo sklapa ugovor o radu na neodređeno vrijeme koji također ne plaćaju obvezne doprinose za zdravstveno osiguranje prvih pet godina (trošak doprinosa u tom razdoblju za njih također iznosi najmanje 1.136,46 mjesečno)
  • članovi uprave umirovljenici, osim korisnika invalidske mirovine, koji su zaposleni na pola radnog vremena, plaćaju obvezne doprinose na osnovicu koja predstavlja ugovorenu bruto plaću. Ako je za pola radnog vremena ugovorena bruto plaća od 2.031,26 kuna mjesečno, trošak obveznih doprinosa za ovu plaću iznosi 741,41kuna. Umirovljenici koji su stekli umirovljenje; – kao starosna ili puna mirovina, mogu biti prijavljeni na nepuno radno vrijeme 4 sata, i njihova mirovina se ne zamrzava, ali umirovljenici obiteljske mirovine nemaju tu mogućnost.

Direktor odnosno član uprave koji po bilo kojoj drugoj osnovi (zaposlen je u drugom poduzeću ili je samozaposlena osoba) plaća obvezne doprinose na osnovicu manju od 5.682,30 kuna mjesečno, platiti će po rješenju Porezne uprave razliku doprinosa obračunatih po ovoj osnovici na godišnjoj razini u skladu s člancima 187.c-g Zakona o doprinosima. Npr; direktor koji je zaposlen u nekom drugom trgovačkom društvu na bruto osnovicu 2.841,15 kuna, na kraju godine mora platiti razliku doprinosa.

Mirovinsko osiguranje za vlasnike trgovačkih društava zaposlenih u dvije tvrtke

Ako ste vlasnik trgovačkog društva (d.o.o. ili j.d.o.o.) i imate ugovor o radu sklopljen sa drugim trgovačkim društvom, prijavljeni ste na puno radno vrijeme 8 sati dnevno, 40 tjedno, niste i ne možete biti u svojstvu osiguranika u MIO u dvije različite tvrtke u punom radnom vremenu. Morate dostaviti u Poreznu upravu potvrdu odnosno dokaz o zaposlenosti u drugom trgovačkom društvu.

Doprinosi za direktore trgovačkih društavaIspostavljanje računa

Što trebate napraviti, kada npr. vaša tvrtka kojoj ste vi jedini vlasnik, član uprave i direktor mora ispostaviti račun drugom trgovačkom društvu za isporuku robe, proizvoda ili usluga, tko je na ispostavljenom računu operater prema zakonu o fiskalizaciji? To može biti prema internom aktu vaš knjigovođa, što znači da na računu na mjestu operater mora pisati ime i prezime operatera, (osobe iz internog akta) ali ne i OIB te osobe, nego OIB vaše tvrtke. Interni akt morate dostaviti Poreznoj upravi.

Je li ova objava korisna?